กกต.ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง"สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร" 50 เขต

27 ส.ค. 2564 เวลา 13:11 น. 1.5k

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(สก.) ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกเขตเลือกตั้งละ 1 คน

วันนี้(27 ส.ค.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.)

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ดังต่อไปนี้

 

  กกต.ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง"สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร" 50 เขต   กกต.ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง"สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร" 50 เขต   กกต.ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง"สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร" 50 เขต

แท็กที่เกี่ยวข้อง