ประกันสังคมมาตรา 40 โอนเงินเยียวยา 5000 วันแรก 1.5 ล้านคน เช็คบัญชีด่วน

23 ส.ค. 2564 เวลา 17:51 น. 47.8k

ประกันสังคมมาตรา 40 โอนเงินเยียวยา 5,000 ให้กับผู้รับสิทธิวันแรก 1.5 ล้านคน ในพื้นที่ 13 จังหวัดที่แดงเข้ม กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ชลบุรี อยุธยา และฉะเชิงเทรา ใครได้บ้างเช็คบัญชีด่วน

24 สิงหาคม 2564 ประกันสังคมมาตรา 40 วันแรกที่สำนักงานประกันสังคมโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตน มาตรา 40 คนละ 5,000 บาท ที่ได้รับสิทธิตามเงื่อนไขโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ โดยมีไทม์ไลน์การโอนเงินดังนี้

ไทม์ไลน์ประกันสังคมมาตรา 40 โอนเงินเยียวยา

  • วันที่ 24-26 ส.ค. 64 จ่ายเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 13 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ชลบุรี อยุธยา และฉะเชิงเทรา ได้รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท โดยโอนให้วันละ 1.5 ล้านคน
  • วันที่ 27 ส.ค. 64 จ่ายเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 16 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง ได้รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท

ประกันสังคมมาตรา 40 โอนเงินเยียวยา 5000 วันแรก 1.5 ล้านคน เช็คบัญชีด่วน

 

วิธีเช็คสถานะผู้ได้รับสิทธิประกันสังคมมาตรา 40

  1. เข้าไปที่ www.sso.go.th เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40  คลิกที่นี่
  2. กรอก เลขบัตรประชาชน 13 หลัก / กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
  3. กดค้นหา
  4. ระบบจะแจ้ง ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564 ว่า เลขประจำตัวประชาชน ของท่าน ได้/ ไม่ได้รับสิทธิ ตามเงื่อนไขโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 29 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ กรณีมีข้อสงสัยขอให้ติดต่อสอบถาม สปส.รับผิดชอบของท่าน

ประกันสังคมมาตรา 40 โอนเงินเยียวยา 5000 วันแรก 1.5 ล้านคน เช็คบัญชีด่วน

 

ข้อควรรู้ประกันสังคมมาตรา 40

  • ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 19 จังหวัด ประกอบด้วย  ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตน หรือสมัครแล้วยังไม่ได้จ่ายเงินสมทบ ซึ่งประกันสังคมขยายเวลาให้จ่ายเงินได้ถึงวันที่ 24 ส.ค. 64 กลุ่มนี้ จะต้องรออัพเดทการโอนเงินอีกครั้งหนึ่ง
  • ผู้ประกันตนมาตรา 40 หากเช็คแล้วไม่ได้สิทธิ ให้รอยื่นทบทวนสิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง โดยสำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนสอบถามผ่านสายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบวิธีสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ที่นี่ คลิก

แท็กที่เกี่ยวข้อง