svasdssvasds

โควิด-19 ดันขยะติดเชื้อปี 64 เพิ่มขึ้น 2 เท่า

21 ส.ค. 2564 เวลา 3:11 น.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุ โควิด-19 ทำให้ขยะติดเชื้อมีแนวโน้มสูงขึ้น คาดปี 64 มีไม่ต้ำกว่า 61.3 ล้านกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปี 62 ก่อนโควิดระบาด คาด ส่งผลให้ต้นทุนจัดการขยะสูงถึง 920 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า การระบาดของโควิด-19 ในประเทศที่ยังไม่คลี่คลาย และยังคงพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันสูง ส่งผลให้คาดว่า ปริมาณขยะติดเชื้อหรือมูลฝอยติดเชื้อในช่วงที่เหลือของปี 2564  น่าจะยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น โดยคาดว่า ทั้งปี 2564 ขยะติดเชื้อน่าจะอยู่ที่ประมาณ 61.3 ล้านกิโลกรัม  เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงปกติที่ไม่มีการระบาดของโควิดในปี 2562

โควิด-19 ดันขยะติดเชื้อปี 64 เพิ่มขึ้น 2 เท่า

ทั้งนี้ปริมาณขยะติดเชื้อในไทย ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มสถานบริการทางการแพทย์ทั้งรัฐและเอกชน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ป่วยทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงการเข้าสู่สังคมสูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยที่เพิ่มขึ้น และปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ทำให้ประชาชนหันมาใส่ใจป้องกันดูแลสุขภาพของภาคครัวเรือนมากขึ้น เช่น ใช้หน้ากากอนามัย 

ดังนั้น จึงจะมีผลให้ต้นทุนการจัดการขยะติดเชื้อปี 2564 จะไม่ต่ำกว่า 920 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ต้นทุนในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ ถือเป็นต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่มองอีกมุมหนึ่ง ต้นทุนจากขยะติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นบางส่วน มาจากการป้องกันดูแลสุขภาพของประชาชนที่ระมัดระวังขึ้น ก็อาจจะช่วยลดค่าเสียโอกาสจากการเจ็บป่วยของโรคได้บ้าง

 

ในระยะข้างหน้า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่แน่นอน ประกอบกับการใส่ใจดูแลสุขภาพที่มากขึ้นของประชาชน รวมถึงความเสี่ยงในการเจ็บป่วยที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์และความเสี่ยงอื่นๆ เช่น ฝุ่นละออง PM2.5 หรือ การเกิดโรคอุบัติใหม่ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดปริมาณขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้น จึงอาจส่งผลต่อความไม่แน่นอนของต้นทุนในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

 

ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ควรตระหนักถึงแนวทางการรับมือและจัดการขยะเหล่านี้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นปริมาณเตาเผาหรือโรงกำจัดขยะติดเชื้อ รวมถึงการรณรงค์หรือให้ความรู้และวิธีการในการคัดแยกขยะติดเชื้อที่ถูกวิธีแก่ประชาชน และอาจต้องจัดเตรียมถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัย และขยะติดเชื้อประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะในจุดสำคัญต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการทิ้งและคัดแยกขยะมาทำลาย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด