เช็คด่วน! รายชื่อรพ.เปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 16-19 ส.ค.

15 ส.ค. 2564 เวลา 17:41 น. 4.6k

อัพเดทรายชื่อโรงพยาบาลที่เปิดให้กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ระหว่างวันที่ 16 -19 สิงหาคม จะมีรพ.ไหนบ้าง และมีเงื่อนไขการเข้ารับบริการอย่างไร ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี,ฉะเชิงเทรา และ สมุทรปราการ ที่เปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ,หญิงตั้งครรภ์ ,เด็กอายุ 12-18 ปีที่มีโรคเรื้อรัง สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer  ที่ได้รับการจัดสรรมา 


สำหรับรายชื่อโรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จะมีที่ไหนบ้าง และต้องมีเงื่อนไข รายละเอียด หลักเกณฑ์ต่างๆรวมไปถึงต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง วันนี้"ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมและอัพเดทข้อมูลมานำเสนอดังต่อไปนี้ 


โรงพยาบาลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

 • เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 
 • จำกัดจำนวน 252 คน 
 • เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 7.00 น. ลงทะเบียนเวลา 8.00-14.00 น.

เงื่อนไข

 • สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ 12สัปดาห์ที่มีทะเบียนบ้าน อ.คลองเขื่อน หรือฝากครรภ์ที่รพ.คลองเขื่อน (กรุณานำบัตรประชาชนและสมุดฝากครรภ์มาแสดงเพื่อยืนยันสิทธิ์)
 • ผู้ที่มีสิทธิ์ฉีด ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 มาก่อน
 • สิ่งที่ใช้ยืนยันสิทธิ์คือบัตรประชาชนและสมุดฝากครรภ์เท่านั้น (หนังสือรับรองไม่สามารถใช้ยืนยันสิทธิ์ได้)
 • ยังไม่เปิดฉีดให้กับผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่นอกอำเภอคลองเขื่อน

 

รพ.คลองเขื่อนเปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 16 ส.ค.


โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

 • เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1  วันที่ 16 ส.ค. 64 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

เงื่อนไข

 • ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน16 ส.ค. 2504)และเป็นคนในพื้นที่อ.พนมสารคาม (เท่านั้น)
 • หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปและเป็นคนในพื้นที่อ.พนมสารคาม (เท่านั้น)
 • เด็กอายุ 12-18 ปี ที่มีโรคเรื้อรังและเป็นคนในพื้นที่อ.พนมสารคาม (เท่านั้น)
 • ไม่รับวอล์ก อิน โดยจะให้สิทธิเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าและมีชื่อในระบบ
   

รพ.พนมสารคาม เปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 16 ส.ค.

 

โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา

 • เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 

เงื่อนไข

 • เฉพาะผู้ที่มีทะเบียนบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดมาก่อน
 • กลุ่มเป้าหมายที่สามารถฉีดวัคซีน เด็กอายุตั้งแต่ 12-18ปี ที่มีโรคเรื้อรัง ,หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์) และ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
   

รพ.พุทธโสธร เปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 16 ส.ค.

 

โรงพยาบาลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

 • เปิดให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงพยาบาลบ้านบึง สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน

เงื่อนไข

 • ต้องมีทะเบียนบ้าน หรืออาศัยอยู่ในอำเภอบ้านบึง 
 • กลุ่มเป้าหมายที่สามารถฉีดวัคซีน เด็กอายุตั้งแต่ 12-18ปี ที่มีโรคเรื้อรัง ,หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์) และ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เด็กอายุตามประกาศ และ หญิงตั้งครรภ์ตามเกณฑ์ที่ระบุ,กลุ่มป่วยโรคเบาหวาน ,กลุ่มน้ำหนักเกิน100 กก. ) รับเฉพาะ อ.บ้านบึง หากอยู่อำเภออื่น/ จังหวัดอื่นต้องติดต่อเขตของตนเองเท่านั้น
 • ถ้าเป็นคนนอกพื้นที่มาอาศัย/เช่าต้องมีหลักฐานการอยู่อาศัยแสดง+ผู้นำชุมชนรับรองการพักอาศัยจริงในพื้นที่มาติดต่อหน้างานพร้อมกับแสดงบัตรประชาชน ,หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ที่บ้านบึง นำสมุดฝากครรภ์มาแสดง

 

รพ.บ้านบึงเปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 16 ส.ค.

 

โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 • เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ตะวันออก ซ.ชัยพฤกษ์ 
 • โดยสามารถลงทะเบียนหน้างานได้ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. และแบ่งสัดส่วนการลงทะเบียนดังนี้

1.เด็กอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง และโรคอ้วน 300 คน
2.หญิงตั้งครรภ์ 100 คน
3.กลุ่มผู้สูงอายุ 300 คน
4.กลุ่มโรคเรื้อรัง 300 คน

 • เวลาฉีดสำหรับผู้ลงทะเบียนหน้างาน

8.00-9.00 น. เด็กอายุตั้งแต่ 12-18 ปี และมีโรคเรื้อรัง
9.00-10.00 น. หญิงตั้งครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
10.00-12.00 น. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีโรคเรื้อรัง
13.00-15.00 น. อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

 

เงื่อนไข

 • กลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป , เด็กอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ,ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง และ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  โดยกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้จะยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 และทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอบางละมุง 

 

 

หลักฐานที่ใช้ในการแสดงฉีดวัคซีน(อย่างใดอย่างหนึ่ง)

1.ใบรับรองแพทย์ 2.ใบนัด 3.สมุดประจำตัวผู้ป่วย
ผู้ใหญ่
1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบหืด ที่ควบคุมได้ไม่ดี
2.โรคหัวใจและหลอดเลือด
3.โรคไตเรื้อรังระยะ 5
4.โรคหลอดเลือดสมอง
5.โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด
6.โรคเบาหวาน
เด็ก
1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้ง หอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง
2.โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
3.โรคไตวายเรื้อรัง
4.โรคเบาหวาน
5.โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
6.กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาท เด็กที่มีพัฒนาการช้า
โรคอ้วน
-อายุ 12-13 ปี น้ำหนักตั้งแต่ 70 กก. อายุ 13-15 ปี น้ำหนักตั้งแต่ 80 กก.
-อายุ 15-18 ปี น้ำหนักตั้งแต่ 90 กก. อายุตั้งแต่ 18 ปี น้ำหนักตั้งแต่ 100 กก.
 

รพ.บางละมุง เปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 16 ส.ค.

 

โรงพยาบาลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

 • เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 วันที่ 17-19 สิงหาคม  2564 เวลา 8.30 น. - 14.00 น. ประชาชนสามารถวอล์ก อินได้ ณ สนามกีฬา กกท. เมืองใหม่บางพลี  วันละ 1,000 คิว


เงื่อนไข

 • กลุ่มเป้าหมายที่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ผู้อายุ 60 ขึ้นไป เกิดก่อน 15 สิงหาคม 2504
 • หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
 • ผู้ชายมีน้ำหนักเกิน 100 กก. ผู้หญิงน้ำหนักเกิน 80 กก.          

รพ.บางเสาธง เปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 17-19 ส.ค.

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง