ปิดระบบยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ 3000 บ. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

11 ส.ค. 2564 เวลา 9:47 น. 2.0k

เต็มแล้ว! กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศปิดระบบบริการออนไลน์ ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ 3,000 บาท พร้อมเร่งดำเนินการตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการ

หลังจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เปิดช่องทางการช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์จำนวน 3,000 บาท ผ่านระบบออนไลน์ (E-Service)ได้ 


ความคืบหน้าล่าสุด (วันที่ 11 สิงหาคม 2564)กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ก็ได้ประกาศว่า "ขณะนี้ได้มีผู้ยื่นคำขอรับบริการออนไลน์ ครบตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอปิดระบบดังกล่าว เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ต่อไป"

ปิดระบบยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ 3000 บ. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 

สำหรับกระบวนการยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนั้น ในเบื้องต้นจะเป็นเป็นเพียงขั้นตอนการแจ้งความประสงค์เท่านั้น ซึ่งการให้ความช่วยเหลือจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของระเบียบของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยผ่านขั้นตอนกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนได้ยืนยันข้อมูลและยินยอมให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริง ตามที่ให้ไว้ในระบบ


เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลต่างๆตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์แล้ว และพิจารณาว่าเป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 หากพิจารณาแล้วว่าเข้าเงื่อนไข จะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ขอรับเงินสงคราะห์ โดยเร็วที่สุด ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online


 

ขณะที่ประชาชนที่ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ 3,000 บาท สามารถตรวจสอบหรือติดตามสถานะการรับเงินอุดหนุนได้ดังนี้  


1.เลือกเมนู "ยื่นคำขอรับบริการ"ในเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ สแกน QR Code 


2.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้ที่ต้องการตรวจสอบสถานะ


3.กรอกวันเดือนปีเกิดของผู้ที่ต้องการตรวจสอบสถานะ เช่น 21/10/2550 (กรณีที่มีแต่ปีเกิดให้ใส่ 01/01/ปีเกิด)


4.กดตรวจสอบสถานะ 
 

ตรวจสอบหรือติดตามสถานะการรับเงินอุดหนุน

แท็กที่เกี่ยวข้อง