พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในต่างจังหวัดพุ่งเกือบ 2 เท่าตัว

08 ส.ค. 2564 เวลา 4:55 น. 212

หมอเฉลิมชัยเผยข้อมูลพบผู้ติดโควิด-19 ในต่างจังหวัด มีอัตราเพิ่มสูงกว่าในกรุงเทพเกือบสองเท่าตัวจากสถานการณ์โควิดระบาดระลอกที่สาม ช่วง 1 เมษายนถึง 7 สิงหาคม 2564

รายงานข่าวระบุว่า น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (หมอเฉลิมชัย) รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ส่วนตัว "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" โดยมีข้อความว่า    
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ติดโควิด-19 ในต่างจังหวัด มีอัตราเพิ่มสูงกว่าในกรุงเทพเกือบสองเท่าตัว
จากสถานการณ์โควิดระบาดระลอกที่สาม 
ช่วง 1 เมษายนถึง 7 สิงหาคม 2564
โดยมีจุดเริ่มต้น เกิดจากสถานบันเทิงในเขตกรุงเทพมหานคร และกระจายตัวไปสู่ 5 จังหวัดปริมณฑลอย่างรวดเร็ว และในที่สุดได้กระจายออกไปจนครบทุกจังหวัดอีก 71 จังหวัดนั้น
ในช่วงแรก ตั้งแต่ 1 เมษายนถึง 31 กรกฎาคม (ไม่นับผู้ติดเชื้อในเรือนจำ) จะพบผู้ติดเชื้อสะสม ดังนี้
กรุงเทพฯ 152,122 ราย
5 จังหวัดปริมณฑล 125,129 ราย
ต่างจังหวัด (71จว.)  241,584 ราย
แต่ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา (1-7 สิงหาคม) พบจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ เปรียบเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมเดิม เพิ่มขึ้น ดังนี้
กรุงเทพฯ 26,788 ราย (17.61%)
ปริมณฑล 28,499 ราย (22.78%) 
71 จังหวัด 80,734 ราย (33.42%)

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่และสะสม

จะเห็นได้ว่า สัดส่วนการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อในเขตต่างจังหวัด มีอัตราเพิ่มขึ้นสูงมากถึง 33.42% เมื่อเทียบกับกรุงเทพมหานคร ที่เพิ่มขึ้นเพียง 17.61%  คิดเป็นสูงมากกว่า 1.90 เท่า
ปัจจัยที่ทำให้เกิดลักษณะของสถานการณ์ดังกล่าว มาจากเหตุปัจจัยหลายประการด้วยกัน อาทิเช่น มีการเดินทางกลับบ้านหลังจากมีมาตรการเข้มในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
มีสถานการณ์เตียงเต็มในโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทำให้ผู้ติดเชื้อส่วนหนึ่งเดินทางกลับไปรักษาตัวเองที่ต่างจังหวัดในภูมิลำเนาบ้านเกิดของตนเอง
และในต่างจังหวัด ซึ่งมีผู้ติดเชื้อน้อยอยู่เดิม ยังมีมาตรการควบคุมการระบาดที่ไม่เข้มข้นมากนัก
จึงจำเป็นที่จะต้องออกแบบระบบมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มข้นขึ้นในเขตต่างจังหวัด
รวมทั้งต้องจัดระบบการดูแลรักษา ทั้งในลักษณะ HI : Home Isolation CI : Community Isolation โรงพยาบาลสนาม และโรงพยาบาลหลัก ให้สามารถรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก
เพราะทิศทางการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นในต่างจังหวัดนั้น มีแนวโน้มที่ชัดเจนแล้ว
ทั้งนี้ "ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมตัวเลขสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 (Covid-19) วันที่ 8 สิงหาคม 64 จากศูนย์ข้อมูลโควิด-19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า 
ติดเชื้อเพิ่ม 19,983 ราย 
ติดในระบบ 16,780 ราย
ติดจากตรวจเชิงรุก 2847 ราย
ติดในสถานกักตัว 6 ราย
ติดในเรือนจำ 350 ราย
สะสมระลอกที่สาม 727,642 ราย

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19

สะสมทั้งหมด 756,505 ราย
รักษาตัวอยู่ 214,786 ราย
โรงพยาบาลหลัก 73,966 ราย
โรงพยาบาลสนาม 140,820 ราย
อาการหนัก 5157 ราย
ใช้เครื่องช่วยหายใจ 1070 ราย
ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK 2577 ราย
สะสม 20,413 ราย
รักษาหาย 18,503 ราย
สะสม 508,089 ราย
เสียชีวิต 138 ราย
สะสมระลอกที่สาม 6110 ราย
สะสมทั้งหมด 6204 ราย
ฉีดวัคซีนสะสม 20.533 ล้านเข็ม
เข็มที่หนึ่ง 15.862 ล้านเข็ม
เข็มที่สอง 4.671 ล้านเข็ม
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง