ดีเดย์ 31ส.ค.จ่ายเยียวยา"นักเรียน-ผู้ปกครอง" 2,000 บาท

05 ส.ค. 2564 เวลา 22:09 น. 14.1k

จ่ายเยียวยา"นักเรียน-ผู้ปกครอง" 11 ล้านราย ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา โฆษก ศธ.ยัน 2,000 บาทถึงมือแน่ 31ส.ค.นี้

จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รวมวงเงิน 32,000 ล้านบาท  ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) วงเงิน 22,000 ล้านบาท และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) วงเงิน 10,000 ล้านบาท

ความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ปกครองและนักเรียน ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาจำนวน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1คน ในระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลจนถึง ม.6  ระดับอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในภาคการศึกษาที่ 1/2564

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ในฐานะโฆษกกระทรวงฯ เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงบประมาณอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดและจะส่งเรื่องมาที่ศธ.ภายในวันที่ 13 สิงหาคมนี้  จากนั้น ศธ.จะตรวจสอบข้อมูล เพื่อจัดทำขั้นตอนการจัดสรรเงินงบประมาณลงไปที่สถานศึกษาภายในวันที่ 30 สิงหาคม ดังนั้นในวันที่ 31 สิงหาคม เงินเยียวยาจำนวน 2,000 บาท จะส่งถึงนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองทันที

ทั้งนี้การจ่ายเงินเยียวยา จะจ่ายผ่านสถานศึกษาและให้สถานศึกษาจ่ายตรงให้แก่นักเรียน นักศึกษาหรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี ในรูปแบบของเงินสด

โฆษก ศธ.กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ได้รับเงินเยียวยาในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการมีประมาณ 11 ล้านคน กรอบวงเงินประมาณ 21,600 ล้านบาท สิ่งที่ ศธ.ดำเนินการในโครงการดังกล่าวก็เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนในสภาวะวิกฤติโควิด-19 โดยเงินเยียวยาดังกล่าวหากนักเรียนกลุ่มใดที่เรียนในรูปแบบ Online สามารถนำเงินจำนวนนี้มาช่วยค่าน้ำค่าไฟและค่าอินเทอร์เน็ตได้ ขณะที่กลุ่มนักเรียนที่เรียนในรูปแบบ Onsite ก็สามารถนำเงินมาใช้จ่ายช่วยค่าดำรงชีพให้แก่ตัวเองและครอบครัวได้ด้วยเช่นกัน 

แท็กที่เกี่ยวข้อง