สวนดุสิตโพลสำรวจคนไทย"อึดอัด"ไร้อิสระวิจารณ์เรื่องโควิด-19

01 ส.ค. 2564 เวลา 6:32 น. 233

สวนดุสิตโพลสำรวจการแสดงความเห็นประชาชนยามวิกฤตโควิด-19 ที่กำลังระบาดหนัก มีคนตายเพิ่มขึ้น โดยรู้สึกไม่ค่อยมีอิสระที่จะแสดงความคิดเห็น ทั้งที่เป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในสังคมประชาธิปไตย 

ปัจจุบันประชาชนทุกกลุ่มทุกอาชีพต้องประสบกับปัญหาวิกฤติไม่แตกต่างกัน การออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การแก้ปัญหาของรัฐบาลจึงมีให้เห็นมากขึ้น เนื่องจากทุกคนเดือดร้อนและต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหา

 

เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “การแสดงความคิดเห็นของประชาชนในยามวิกฤติ โควิด-19” สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,121 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2564 สรุปผลได้ ดังนี้

   สวนดุสิตโพลสำรวจคนไทย"อึดอัด"ไร้อิสระวิจารณ์เรื่องโควิด-19

สวนดุสิตโพลสำรวจคนไทย"อึดอัด"ไร้อิสระวิจารณ์เรื่องโควิด-19

  สวนดุสิตโพลสำรวจคนไทย"อึดอัด"ไร้อิสระวิจารณ์เรื่องโควิด-19

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สรุปการสำรวจครั้งนี้    พบว่า ประชาชนมองว่าสถานการณ์บ้านเมือง ณ วันนี้โควิด-19 ระบาดอย่างรุนแรง ผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 91.71 ในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ยังไม่ค่อยมีอิสระเท่าใดนัก ร้อยละ 33.64 มักจะแสดงความคิดเห็นด้วยการพูดคุย ร้อยละ 69.33 โดยมองว่าการแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ร้อยละ 79.02 ทั้งนี้ ควรเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย ร้อยละ 73.38 และประชาชนเห็นด้วยกับการที่ศิลปินดารา/อินฟลูเอนเซอร์ออกมาแสดงความคิดเห็นในช่วงนี้ ร้อยละ 68.88
    

การที่ผลโพลมองว่าประชาชนยังไม่มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเท่าใดนัก ทั้ง ๆ ที่เป็นสิทธิตามระบอบประชาธิปไตย สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของประชาชนที่อยากระบายความอัดอั้นตันใจ และส่งเสียงให้รัฐบาลได้ยินมากขึ้น เพราะในประเทศที่เป็นประชาธิปไตย ประชาชนทุกกลุ่มทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นคนดังหรือคนธรรมดาก็ย่อมมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้รัฐบาลนำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหา จึงขึ้นอยู่กับรัฐบาลแล้วว่า...จะอยากรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือไม่
  

 ดร.พัชราพรรณ นาคพงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชี้ว่า     ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดารา/คนดัง influencer ได้ ออกมา Call out วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล จนนำมาสู่ข้อสงสัยว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดหรือไม่ และประชาชนมีอิสระเสรีภาพมากเพียงใด ในการออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล
    

ในส่วนนี้พิจารณาได้ว่า การกระทำใดจะเป็นความผิดหรือไม่ต้องดูว่า ในขณะที่กระทำได้มีบทกฎหมายตัวใดหรือไม่ ที่ระบุว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด หรือต้องรับโทษจากการกระทำนั้น เช่น การโพสต์ข้อมูลเท็จ หรือบิดเบือนข้อมูล อาจเข้าข่ายความผิดได้ 
    ดังนั้น การต่อสู้ของคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา โดยอาศัยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ก็คงต้องบอกว่า "เป็นสิ่งที่สามารถทำได้" ด้วยการกล่าวอ้างสิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 34, 35 และเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งอยู่ในวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ ตาม ป.อาญามาตรา 329 (3) และไม่สมควรที่จะถูกรัฐบาลฟ้องหรือดำเนินคดีใด ๆ เพราะจะแสดงให้เห็นว่ารัฐได้ปิดกั้นเสรีภาพและปิดกั้นการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง