svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ยามาฮ่า เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน เช็คช่องทางสมัคร-คุณสมบัติที่นี่

28 มกราคม 2566

โอกาสมา!ยามาฮ่า เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2566 ตรวจสอบหน่วยงาน คุณสมบัติ เงื่อนไขก่อนยื่นใบสมัครที่นี่

ข่าวดีสำหรับน้องๆนักศึกษาที่กำลังมองหาสถานที่ฝึกงาน ล่าสุดบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์  เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ เครื่องยนต์เอนกประสงค์ ยานยนต์ทางน้ำ รถกอล์ฟ และอะไหล่ ทั้งนำเข้าและจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ “YAMAHA”ได้เปิดรับสมัคร “นักศึกษาฝึกงาน” เพื่อร่วมฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ระยะเวลารับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

 • วันนี้ – 24 ก.พ. 66                      

กำหนดการเริ่มฝึกงาน 

 • ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 66 เป็นต้นไป

ช่องทางการยื่นใบสมัครเพื่อขอฝึกงาน

 • ส่งหลักฐานการสมัครมาทางอีเมล [email protected]

คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ 4
 • GPA. 2.50 ขึ้นไป

หลักฐานการสมัคร

 • ประวัติย่อ (Resume) พร้อมระบุระยะเวลาในการฝึกงาน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนา Transcript การศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงภาคเรียนปัจจุบัน 1 ฉบับ
   

สำหรับหน่วยงานที่รับนักศึกษาฝึกงาน ประกอบไปด้วย 
1.หน่วยงาน Manufacturing Innovation Technology

 • กำลังศึกษาใน คณะวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ช่วงเวลาที่รับ ธ.ค. 66 - มี.ค. 67 จำนวนที่รับ 2 คน

2.หน่วยงาน Industrial Engineer

 • กำลังศึกษาใน คณะวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ช่วงเวลาที่รับ ส.ค. 66 - พ.ย. 66 จำนวนที่รับ 2 คน
 • ช่วงเวลาที่รับ ธ.ค. 66 - มี.ค. 67 จำนวนที่รับ 2 คน

3.หน่วยงาน Assembly Engineering Logistics

 • กำลังศึกษาใน คณะวิศวกรรม สาขาวิศวกรรม หรือวิศวกรรมอุตสาหการ
 • ช่วงเวลาที่รับ พ.ค. 66 - ก.ค. 66 จำนวนที่รับ 1 คน
 • ช่วงเวลาที่รับ ส.ค. 66 – พ.ย. 66 จำนวนที่รับ 1 คน

4.หน่วยงาน Racing

 • กำลังศึกษาใน คณะวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ช่วงเวลาที่รับ พ.ค. 66 - ก.ค. 66 จำนวนที่รับ 1 คน
 • คณะพาณิชยศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด, นิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ช่วงเวลาที่รับ พ.ค. 66 - ก.ค. 66 จำนวนที่รับ 1 คน

5.หน่วยงาน Automatic Marketing Activation

 • กำลังศึกษาใน คณะพาณิชยศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด, สื่อสารการตลาด หรือสาขาที่เกียวข้อง
 • ช่วงเวลาที่รับ พ.ค. 66 - ก.ค. 66 จำนวนที่รับ 2 คน
 • ช่วงเวลาที่รับ ธ.ค. 66 - มี.ค. 67 จำนวนที่รับ 2 คน

6.หน่วยงาน Branding & PR

 • กำลังศึกษาใน คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์, การตลาด, สื่อสารการตลาด, การสื่อสารดิจิทัล หรือสาขาที่เกียวข้อง
 • ช่วงเวลาที่รับ พ.ค. 66 - ก.ค. 66 จำนวนที่รับ 1 คน
 • ช่วงเวลาที่รับ ธ.ค. 66 - มี.ค. 67 จำนวนที่รับ 1 คน

7.หน่วยงาน Safety Management

 • กำลังศึกษาใน คณะสหเวชศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาขาอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ช่วงเวลาที่รับ ก.ค. 66 - พ.ค. 67 จำนวนที่รับ 2 คน

8.หน่วยงาน Human Resources Development

 • กำลังศึกษาใน คณะพาณิชยศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ช่วงเวลาที่รับ พ.ค. 66 - ก.ค. 66 จำนวนที่รับ 1 คน

 

 

ยามาฮ่า เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2566