svasdssvasds

เอ็นซีบีชูบริการเครดิตสกอริ่ง วัดความตั้งใจในการชำระหนี้

22 ก.ค. 2559 เวลา 9:00 น. 398
ธพว.-ธนชาตและ 2 ค่ายเช่าซื้ออีสานตอนบน ประเดิมใช้บริการเครดิตสกอริ่ง

สืบเนื่องธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)เห็นชอบให้บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือเครดิตบูโรจัดทำและให้บริการเครดิตสกอริ่งครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ผ่านมาโดยเครดิตบูโรได้ให้บริการเครดิตสกอริ่ง ตั้งแต่กลางเดือน พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งการให้บริการดังกล่าวจะมีผลต่อการจัดอันดับความยากง่ายการประกอบทำธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก (World Bank) รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย( ธพว./SME Bank) เปิดเผยว่า การร่วมมือการใช้เครื่องมือของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติเพื่อพัฒนาการให้บริการที่ให้ผู้ประกอบการทั้งที่เป็นบุคคลและนิติบุคคลสามารถเข้าถึงบริการการเงินได้รวดเร็ว เป็นประโยชน์ทั้งธพว.และผู้ขอสินเชื่อเป็นอย่างมาก เพราะเป็นบริการใหม่ที่จะใช้วัดค่าทางสถิติที่ดูพฤติกรรมวัดความตั้งใจในการชำระหนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการขอสินเชื่อ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถรู้ก่อนล่วงหน้า และธนาคารสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ สินเชื่อได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร กล่าวว่า เครดิตบูโรได้พัฒนาระบบเครดิตสกอริ่ง (Credit Scoring) ทั้งของบุคคล และเอสเอ็มอีเพิ่มโอกาสการได้รับบริการสินเชื่อที่สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ ประการสำคัญระบบดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบความแม่นยำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเครดิตบูโรมีสมาชิกกว่า 90 ราย สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการปัจจุบันนอกจาก ธพว.เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจแห่งแรกของประเทศไทยที่มาใช้บริการแล้ว ในส่วนธนาคารพาณิชย์รายแรกคือ บมจ.ธนาคารธนชาต ซึ่งเป็นต้นแบบสถาบันการเงินในประเทศไทยและนำเครื่องมือดังกล่าวเป็นหนึ่งในปัจจัยอื่นในการบริหารความเสี่ยง อาทิ ข้อมูลจากใบสมัครสินเชื่อ แผนธุรกิจ ข้อมูลจากเครดิตบูโร เป็นต้น จึงเป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk Management) เทียบได้กับมาตรฐานของสถาบันการเงินระดับโลก

อนึ่ง ที่ผ่านมา 2 บริษัทเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ (ลีสซิ่งมอเตอร์ไซค์) ได้เล็งเห็นความสำคัญและใช้บริการเครดิตสกอริ่งแล้ว ประกอบด้วย 1. บริษัท พรประเสริฐออโต้ลิส จำกัด (พรประเสริฐ) ตั้งอยู่ที่จังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้นำธุรกิจลีสซิ่งมอเตอร์ไซค์ของอีสานตอนบน มีสาขาครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัดและ 2. บริษัท อีฮงมดแดงมอเตอร์ ลิส จำกัด (อีฮงมดแดง) เป็นผู้นำธุรกิจลีสซิ่งมอเตอร์ไซค์ของอีสานตอนล่างตั้งอยู่ที่มหาสารคามมีสาขาครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัด

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,175 วันที่ 17 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559