svasdssvasds

‘ธวัช’ ติดเทอร์โบเร่งสางงานด่วน ก่อนเกษียณดันงานมาตรฐานเพิ่ม

12 ก.ค. 2559 เวลา 8:30 น. 344
เลขาธิการสมอ. เร่งสปีดงาน ก่อนเกษียณ คลอด 13 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพร้อมเร่งผลักดันมาตรฐานใหม่เต้าเสียบสำหรับชาร์จแบตเตอรี่รถไฟฟ้า และเร่งทำมาตรฐานระบบราง ให้ทัน ก.ย.นี้

[caption id="attachment_70179" align="aligncenter" width="700"] 13 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ผ่านการคัดเลือกให้กำหนดเป็นมาตรฐาน 13 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ผ่านการคัดเลือกให้กำหนดเป็นมาตรฐาน[/caption]

นายธวัช ผลความดี เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ก่อนเกษียณในวันที่ 30 กันยายนนี้ สมอ.จะผลักดันงานเร่งด่วนให้เสร็จ เช่น ล่าสุดสมอ.กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ที่จะมีเรื่องของบัญชีนวัตกรรม ตรงนี้เป็นเรื่องใหม่ที่แฝงอยู่ในเรื่องเก่า แต่จะเน้นเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นโดยคนไทย ไปขึ้นทะเบียนโดยคนไทย บริโภคในประเทศ ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างพอขึ้นทะเบียนสนับสนุนให้มีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง มีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์มาแล้ว 13 ผลิตภัณฑ์ เช่น กล่องบรรจุชิ้นเนื้อ, ผลิตภัณฑ์มีดผ่าตัดนิ้วล็อก (A-knife),ผลิตภัณฑ์แผ่นรองเท้าจากPU FOAM ,โลหะดามกระดูกสันหลัง,รถเอกซเรย์เคลือบสารนาโนต้านจุลชีพ ,ลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้า พอร์ซเลน (ดูตาราง) โดยเลือกจากผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยมาแล้วที่กระทรวงการคลังประกาศแล้วมีทั้งหมด 26 ผลิตภัณฑ์ (จากที่ขึ้นบัญชีไว้ 40 ผลิตภัณฑ์) ที่จะต้องกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้

นอกจากนี้สมอ.ยังเร่งผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น มาตรฐานเต้าเสียบสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้า ที่มีการเร่งรัดในการกำหนดมาตรฐานเต้ารับ เต้าเสียบดังกล่าว ซึ่งขณะนี้กทม.มีการจัดซื้อจัดจ้างรถฟ้า 200 คันก่อนแล้ว และมีกรรมการวิชาการรถโดยสารไฟฟ้า กับรถยนต์ไฟฟ้า โดยสมอ.จะออกมาตรฐานเต้ารับ เต้าเสียบให้เร็วที่สุด

“สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่รถไฟฟ้าต่อไปก็จะมีสถานีชาร์จแบตเตอรี่เหมือนปั๊มน้ำมัน เสียบเหมือนชาร์จแบต วิ่งได้ 300 กิโลเมตรต้องจอดปั๊มชาร์จแบต โดยใช้ในกทม.ก่อน ถ้ามาตรฐานตรงนี้เสร็จ ไทยจะเป็นแห่งแรกในอาเซียน โดยระยะแรกจะวิ่งในกทม.ก่อน ”

อีกประการที่สมอ.เร่งทำมาตรฐานอยู่คือมาตรฐานระบบราง ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเร่งรัด ซึ่งอยู่ในคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเร่งรัด ที่สมอ.จะต้องกำหนดมาตรฐาน ต่อไปกองกำหนดมาตรฐานของสมอ.จะมีบทบาทมาก พอบังคับแล้ว สมอ.ก็ต้องอำนวยความสะดวก ได้เร็ว การอนุญาตจะต้องเร็ว การออกรับรองระบบงาน เรามีพ.ร.บ.อำนวยความสะดวก ปรับปรุงขั้นตอน เดิมประมาณ 90 วัน ตามระเบียบเดิม ต่อมาก็ออกใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ได้ภายใน 46 วัน ก็มาปรับปรุงว่าถ้ามีเอกสารรับรองตัวเองได้ มีผลการตรวจสอบครบถ้วน ก็จะใช้เวลา 15 วัน เรื่องจะอยู่ที่เลขาสมอ.ได้ไม่เกิน 3 วันทำการ ต้องเซ็นอนุญาตหรือไม่อนุญาต ต่อไปอนาคตจะนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้การทำงานก็จะไม่ถึง 15 วัน ผู้ประกอบการสามารถกรอกเอกสารได้จากบ้าน ถือเป็นการปรับการทำงานให้เร็วและทันสมัยยิ่งขึ้น

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,173 วันที่ 10 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559