svasdssvasds

สมอ.แจงเหล็กมาจากซาอุฯ ยังไม่ได้ออกใบอนุญาตมอก.

10 ก.ค. 2559 เวลา 8:00 น. 455
สมอ.ชี้แจงกรณีเหล็กนำเข้าจากซาอุฯ ที่เป็นประเด็นร้อน ยังไม่ได้ออกใบอนุญาต มอก. ล่าสุดจะทำหนังสือสอบถามกรมศุลกากรขอความชัดเจน กรณีผู้นำเข้าขนถ่ายสินค้าไปเก็บยังโกดังเก็บสินค้าของตนเอง เป็นไปตามกฎหมายภายใต้กำกับดูแลของกรมศุลกากรหรือไม่

นาย ธวัช ผลความดี เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้ มีข่าวการนำเข้าเหล็กจากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเป็นจำนวนมาก โดยยังไม่ได้รับอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก. จาก สมอ. และ สมอ.ได้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการของ สมอ. ไปแล้วว่า เหล็กดังกล่าวทั้งหมด ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ยังมิได้มีการออกใบอนุญาต มอก. แต่อย่างใด

ทั้งนี้สมอ.ได้ทำการตรวจสอบเหล็กที่นำเข้าจากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียดังกล่าวพบว่า เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ตรวจสอบเหล็กที่ขออนุญาตนำเข้าจากผู้ขอนำเข้ารายหนึ่ง จำนวน 11,016.85 ตัน (905 ม้วน) ที่ สมอ. อายัดไว้ ปรากฏยังอยู่ครบถ้วนจำนวนเท่าเดิมขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาดำเนินการ และวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ตรวจสอบเหล็กที่ขออนุญาตนำเข้าจากผู้ขอนำเข้ารายที่ 2 ปรากฏว่าเหล็กของกลางที่อายัดไว้ จำนวน 8,601.730 ตัน (389 ม้วน) สูญหายไปประมาณ 3,537.987 ตัน(160 ม้วน) คิดเป็น 41% ซึ่ง สมอ. จะได้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ตรวจสอบเหล็กจากผู้นำเข้ารายที่ 3 ที่มีความประสงค์จะนำเข้าจำนวน 47,636.611 ตัน (3,474 ม้วน) พบเหล็กที่โกดังเก็บสินค้า 1, 384 ม้วน และ สมอ. ได้ทำการยึดอายัดไว้แล้ว ส่วนที่เหลือได้รับแจ้งว่ากำลังขนถ่ายจากท่าเรือเข้าโกดังเก็บสินค้า ซึ่งเหล็กจำนวน 3,474 ม้วน นี้ สมอ.ยังไม่ได้มีหนังสือขอให้กรมศุลกากรตรวจปล่อยแต่อย่างใด ซึ่งสมอ. จะทำหนังสือสอบถามกรมศุลกากร กรณีผู้นำเข้าขนถ่ายสินค้าไปเก็บยังโกดังเก็บสินค้าของตนเอง เป็นไปตามกฎหมายภายใต้กำกับดูแลของกรมศุลกากรหรือไม่อย่างไร

“เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยได้กำชับ สมอ. ให้บูรณาการกับกรมศุลกากรและกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการนำเข้าเหล็กที่หลบเลี่ยงมาตรการการตอบโต้การทุ่มตลาด และตรวจสอบแหล่งกำเนิดของสินค้า Country of Origin อย่างเข้มงวดกวดขันต่อไป”

ส่วนกรณีที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่า มีการนำเข้าเหล็กโดยไม่มีใบอนุญาตมอก.โดยระบุว่า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้มีหนังสือถึงกรมศุลกากรพิจารณาตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนโดยไม่ได้มีการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์นั้น สมอ. ขอชี้แจงว่าสินค้าทุกชนิดที่เป็นมาตรฐานบังคับ หากจะนำเข้ามาจำหน่ายหรือใช้ภายในประเทศจะต้องได้รับใบอนุญาต มอก. จาก สมอ. ก่อนเท่านั้น จึงจะนำไปจำหน่ายหรือใช้ภายในประเทศได้ กรณีสินค้าเหล็กดังกล่าวข้างต้นก็เช่นกัน โดยสมอ.มีขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบไปตามขึ้นตอน  อยู่แล้ว เลขาธิการสมอ.กล่าว

Photo : Pixabay
จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,172 วันที่ 7 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559