svasdssvasds

คลัง เดินหน้าเป็นเจ้าภาพ ประชุม APEC SFOM แบบ onsite ที่ ขอนแก่น 22-23 มิ.ย.65

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
17 มิ.ย. 2565 เวลา 4:12 น. 53

คลัง เดินหน้าจัดประชุม "APEC SFOM" เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค แบบ onsite ในรอบ 2 ปี เพื่อร่วมถกประเด็นเศรษฐกิจโลก-ภูมิภาค การเข้าถึงแหล่งทุนผ่านดิจิทัล และการเชื่อมโยงระบบการโอนเงินข้ามประเทศ ร่วมกับ 21 สมาชิกเขตเศรษฐกิจ ระหว่าง 22 - 23 มิ.ย 65 ที่ จ.ขอนแก่น

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565 จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM) ณ จังหวัดขอนแก่น ในรูปแบบการประชุมในสถานที่ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปีของการจัดประชุมเอเปค โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นประธาน

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ สมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค และองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ จะเข้าร่วมหารือในประเด็นเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงประเด็นสำคัญ (Priorities) ซึ่งเป็นประเด็นที่ประเทศไทยผลักดันให้มีการหารือในช่วงการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ได้แก่ ประเด็นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Finance) และประเด็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล (Digitalization for Digital Economy)

นายพรชัย กล่าวอีกว่า ในที่ประชุมจะมีการผลักดันประเด็นการระดมทุนผ่านดิจิทัล หรือ คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) ซึ่งเป็นลักษณะการระดมทุน แบบ Peer-to-Peer หรือ การระดมทุนระหว่างเจ้าของโปรเจค หรือ เอสเอ็มอี ที่ไม่ได้อยู่ในตลาดทุน กับ นักลงทุน หรือนักธุรกิจรายย่อย โดยไม่ผ่านคนกลาง

 

ซึ่งขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต. อยู่ระหว่างการหารือแนวทางในการเข้าไปกำกับดูแล เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่จะเข้ามาระดมทุน และลงทุน

 

นอกจากนี้จะมีการหารือ ในประเด็นการโอนเงินผ่านการเชื่อมโยงในระบบ  “เพย์นาว” (PayNow)  ซึ่งปัจจุบันมีประเทศที่สามารถโอนเงินด้วยคิวอาร์โค้ดเดียวกันได้แล้ว ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเวียดนาม และไทย โดยจะมีการผลักดันขยายการเชื่อมโยงในกลุ่มสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคให้มากขึ้น

 

พรชัย ฐีระเวช ผอ.สศค. ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

 

ทั้งนี้ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ก่อนการประชุม APEC SFOM กระทรวงการคลังจะจัดสัมมนา เรื่อง การพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างความยั่งยืนในตลาดทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ และสำหรับผลลัพธ์ของการประชุม APEC SFOM จะนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29 ต่อไปในช่วงเดือนตุลาคม 2565

แท็กที่เกี่ยวข้อง