svasdssvasds

"สินมั่นคง" มั่นใจฟื้นฟูกิจการสำเร็จ หากศาลฯ มีคำสั่งให้ฟื้นฟู

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
26 พ.ค. 2565 เวลา 12:34 น. 329

"สินมั่นคง SMK "ย้ำพร้อมดูแลจ่ายสินไหมผู้เอาประกันภัยประเภทอื่นตามปกติและอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทาง-วิธีชำระเจ้าหนี้สินไหมโควิด

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เผยแนวทางการดูแลผู้เอาประกันภัยในช่วงฟื้นฟูกิจการ พร้อมดูแลการรับประกันและจ่ายสินไหมสำหรับผู้เอาประกันประเภทอื่นที่ไม่ใช่โควิดต่อไปตามปกติ และอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางและวิธีการชำระหนี้ที่เหมาะสมให้กับเจ้าหนี้สินไหมโควิด 

ภายหลังจากที่ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดกรอบระยะเวลาประมาณการเพื่อฟื้นฟูกิจการและขั้นตอนกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมาย เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาสินไหมโควิดและสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปนั้น

 

บริษัทฯ ได้มีการหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ถึงแนวทางการดูแลผู้เอาประกันในช่วงฟื้นฟูกิจการ และยืนยันว่าบริษัทฯ จะรับผิดชอบดูแลการรับประกันและจ่ายสินไหม

สำหรับผู้เอาประกันประเภทอื่นที่ไม่ใช่โควิดต่อไป พร้อมทั้งให้ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยตามปกติ รวมถึงต้องรักษาคุณภาพ ความสะดวกรวดเร็ว ในการให้บริการดังเดิม

 

ในขณะที่การฟื้นฟูกิจการจะเปิดโอกาสให้บริษัทฯ และผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิดได้เจรจาร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการชำระหนี้ที่เหมาะสมและเป็นแนวทางที่ยอมรับได้ของทุกฝ่าย 

 

ส่วนแนวทางและวิธีการชำระที่เหมาะสมให้เจ้าหนี้สินไหมโควิดนั้น บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางและวิธีการชำระหนี้ที่เหมาะสมและเป็นไปได้ให้กับเจ้าหนี้สินไหมโควิด

 

โดยในเบื้องต้น คือ การจัดหาแหล่งเงินทุนจากผู้ร่วมทุน เพื่อนำมาชำระให้กับเจ้าหนี้สินไหมโควิด  และ/หรือ การแปลงหนี้สินไหมโควิดเป็นทุน และ/หรือ การผ่อนชำระหนี้  ทั้งนี้ ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานที่ดีต่อไปในอนาคต ซึ่งจะเพิ่มโอกาสความสำเร็จของแนวทางการชำระหนี้ในทุกแนวทาง 

 

ทั้งแนวทางการแปลงหนี้เป็นทุน การเพิ่มทุนจากนักลงทุน การผ่อนชำระหนี้โควิด หรือแนวทางผสมผสานของทั้ง 3 แนวทาง โดยบริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการให้มีผลดำเนินงานที่ดีต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

 

เนื่องจากธุรกิจหลักที่เป็นนอนโควิด (Non Covid) เช่น ประกันรถยนต์และนอนมอเตอร์ยังคงมีฐานที่แข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2565 มีผลกำไรอยู่ที่ 292.42 ล้านบาท

 

นอกเหนือจากนี้ปัจจัยความสำเร็จในการฟื้นฟูกิจการครั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกฝ่าย อันประกอบด้วย บริษัทฯ สินมั่นคงประกันภัย เจ้าหนี้สินไหมโควิด นักลงทุน และสำนักงาน คปภ.

แท็กที่เกี่ยวข้อง