svasdssvasds

ผลจัดเก็บรายได้รัฐ 7 เดือน พุ่งกว่า 1.2 ล้านล้าน เกินเป้า 3.7%

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
25 พ.ค. 2565 เวลา 11:47 น. 213

คลัง เผยผลจัดเก็บรายได้รัฐ 7 เดือนปีงบฯ 65 ได้กว่า 1.2 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้า 3.7% หลังการนำเข้า รายได้นิติบุคคล-บุคคลธรรมดากลับมาฟื้นตัว หนุนสรรพากรรีดภาษีเกินเป้า 12.9% ด้านสรรพสามิต รายได้ต่ำเป้า 7.6% เหตุลดภาษีดีเซล 3 บาท/ลิตร เป็นเวลา 3 เดือน

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – เมษายน 2565) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิจำนวน 1,276,872 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 45,804 ล้านบาท หรือ 3.7% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.5% หรือ 55,250 ล้านบาท

 

พรชัย ฐีระเวช ผอ.สศค. ในฐานะโฆษก ก.คลัง

เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร สูงกว่าประมาณการ ทั้งจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยเป็นผลจากมูลค่าการนำเข้าที่ขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนรายได้ของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

 

โดย 7 เดือนปีงบประมาณ 65 กรมสรรพากรสามารถจัดเก็บรายได้รวม 1,003,822 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีงบประมาณก่อน 127,283 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14.5% และสูงกว่าประมาณการ 12.9% หรือกว่า 114,919 ล้านบาท

กรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้ช่วง 7 เดือนปีงบฯ 65 อยู่ที่ 320,618 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวปีงบประมาณก่อน 11,100 ล้านบาท หรือ ลดลง 3.3% และต่ำกว่าประมาณ 7.6% หรือ 26,501 ล้านบาท

 

กรมศุลกากรจัดเก็บรายได้อยู่ที่ 61,726 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีงบประมาณก่อน 2,835 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.8% และสูงกว่าประมาณการ 5% หรือ 2,926 ล้านบาท

 

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

 

โดยการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต และส่วนราชการอื่นต่ำกว่าประมาณการ เนื่องจากมีการดำเนินมาตรการลดภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันดีเซล 3 บาทต่อลิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการชั่วคราวจาก ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น

 

ประกอบกับการเลื่อนนำส่งค่าใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ โทรคมนาคม (4G และ 5G) จากเดือนเมษายน 2565 ไปนำส่งในเดือนพฤษภาคม 2565

 

อย่างไรก็ตามจากการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลง 3 บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลา 3 เดือนก่อนหน้านี้ (18 กุมภาพันธ์ 65 - 20 พฤษภาคม 65) ส่งผลให้รายรัฐหายไปประมาณ 17,100 ล้านบาท

 

ขณะที่การต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงอีก 5 บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลา 2 เดือน ( 21 พฤษภาคม 65 – 20 กรกฎาคม 65) จะส่งผลต่อรายได้ของกรมสรรพสามิตหายไปอีกราว 19,822 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ที่ในปีงบประมาณ 2022 รัฐบาลตั้งรายจ่ายไว้ในงบประมาณที่ 3.1 ล้านล้านบาท และตั้งเป้าหมายรายได้ ไว้ที่ 2.4 ล้านล้านบาท โดยเป็นงบประมาณขาดดุล 7 แสนล้านบาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง