svasdssvasds

SUN ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2565 อนุมัติจ่ายปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
22 เม.ย. 2565 เวลา 2:16 น.

ซันสวีท “SUN”ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 19พ.ค.2565 อัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น หลังกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับ 28 เม.ย. 2565

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดหวานแปรรูปและสินค้าเกษตรอื่น ๆ ภายใต้แบรนด์ KC ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยมี นายพิชัย คชมิตร รองประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้มาตรการเรื่องความปลอดภัยและการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

 

SUN ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2565 อนุมัติจ่ายปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น

 

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เม.ย. 2565 และจ่ายปันผลในวันที่ 19 พ.ค. 2565

 

นอกจากนี้ แนวโน้มธุรกิจปี 2565 คาดว่าจะฟื้นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ

 

 

ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมอื่นทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) อันจะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด