ขู่! ปรับหนัก 3 แสน บวก 1 หมื่นต่อวัน คุมคริปโตซื้อสินค้าบริการ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
25 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 น. 292

กลต. ย้ำ! ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ฝ่าฝืนประกาศห้ามนำคริปโตชำระค่าสินค้าและบริการ โทษปรับหนัก 3 แสน บวก 1 หมื่นต่อวันจนกว่าจะปฎิบัติตาม

นายสุรศักดิ์ ฤทธิ์ทองพิทักษ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับตลาด  สำนักงานตลาด  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  กล่าวว่า  ภายหลัง ก.ล.ต. ออกประกาศหลักเกณฑ์ห้ามไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการนำสินทรัพย์ดิจิทัล มาใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการ 

ขู่! ปรับหนัก 3 แสน บวก 1 หมื่นต่อวัน คุมคริปโตซื้อสินค้าบริการ

ผู้ประกอบการดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ก.ล.ต.ภายใน 15 วันหลังประกาศมีผลบังคับใช้ ในกรณีร้านค้าและผู้ประกอบการที่จับมือร่วมกันอยู่แล้วจะต้องปฏิบัติตามภายใน 15 วัน   หากใม่ตามเกณฑ์ดังกล่าว จะมีโทษตามมาตรา 30 ของพ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ที่มีการระบุการลงโทษมาตรา 67 หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกระวางโทษปรับวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะดำเนินแก้ไขตามเกณฑ์ และค่าปรับอีก 300,000 บาท

นอกจากนี้จะมีการพิจารณาความผิดผู้บริหารประกอบธุรกิจ หากไม่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีก็จะมีความผิดในส่วนของตัวผู้บริหารด้วย ขณะที่ผู้ประกอบการในต่างประเทศที่เข้ามาบริการในประเทศไทย หากมีลักษณะเข้าข่ายผิดกฎหมาย และไม่ได้รับใบอนุญาต(เถื่อน) จาก ก.ล.ต. ก็จะดำเนินตามกฎหมาย ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว 1 ราย

 

ร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเปิดรับฟังความคิดเห็น(Hearing) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 ก.พ.2565 เพื่อรวบรวมความคิดเห็น โดยในกรณีที่ข้อเสนอแนะกระทบต่อหลักการก็จะมีการเสนอบอร์ด ก.ล.ต.เพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งอาจต้องใช้เวลา แต่ในกรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ก.ล.ต.จะดำเนินการออกประกาศและบังคับใช้ได้ภายในเร็วๆ นี้

 ทั้งนี้ผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้เกณฑ์กำกับ ก.ล.ต.จะประกอบด้วย 5 ประเภทคือ 1.ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) 2.นายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) 3.ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) 4.ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Advisory Service) 5.ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล  (Digital Asset Fund Manager)

แท็กที่เกี่ยวข้อง