svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

SCBX ลุยสินเชื่อดิจิทัล -เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม วาดเป้า 5 ปีดัน ROE แตะ 20%

05 มกราคม 2565

SCBX ลุยสินเชื่อดิจิทัล -เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม วาดเป้า 5 ปีดัน ROE แตะ 20% เดินหน้าสร้างระบบนิเวศน์ดิจิทัล ชูโรบินฮู้ดต่อยอดธุรกิจ หวังลดต้นทุน-เพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียม

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งเป้า 5 ปี ดันอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ภายใต้ยานแม่ SCBX เพิ่มขึ้นเป็น 15-20% จากปัจจุบันอยู่ที่ 8% เดินหน้าผลักดัน 2 กลุ่มธุรกิจ สินเชื่อดิจิทัล-เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม สร้างระบบนิเวศดิจิทัล หวังลดต้นทุน-เพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียม  

SCBX ลุยสินเชื่อดิจิทัล -เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม วาดเป้า 5 ปีดัน ROE แตะ 20%          

นายมาณพ เสงี่ยมบุตร รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยถึง เป้าหมายสำคัญในระยะข้างหน้าของกลุ่มบริษัท เอสซีบี เอ็กซ์ (SCBX) ภายใต้แผน 5 ปี (นับตั้งแต่ปี 2565-2569) โดยการเพิ่มอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ไปอยู่ที่ระดับ 15-20% จากปัจจุบันอยู่ที่ 8% 

แนวทางการไปสู่เป้าหมายนั้น ต้องสร้างระบบนิเวศใหม่ด้านดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ Digital Banking แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

 1.สินเชื่อดิจิทัล (Digital Lending) โดยการใช้ข้อมูลที่มีอยู่(Big data) และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ในเชิงพฤติกรรม เพื่อให้การอนุมัติสินเชื่อได้แม่นยำ ตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงจุด และช่วยสร้างฐานลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น

 

 2.เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม เช่น โรบินฮู้ด (Robinhood)  ซึ่งในอนาคตธนาคารสามารถจะใช้ข้อมูลเชิงพฤติกรรมที่ได้จากโรบินฮู้ดมาต่อยอดบริการหรือการสร้างระบบนิเวศทางดิจิทัลของธนาคาร และจะช่วยสร้างผลตอบแทนให้ธนาคาร

ปัจจุบันในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์ยังคงสร้างรายได้หลักให้กับกลุ่ม SCBX แต่ธนาคารจะต้องทำมากกว่าที่เคยทำมา และจำเป็นต้องปรับเป็น Digital Banking โดยการปรับโครงสร้างเรื่องของต้นทุนควบคู่กับการเปลี่ยนจากระบบดั้งเดิมไปสู่ดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งจะช่วยต้นทุนของธนาคารลดลง โดยจะเห็นว่าต้นทุนของธนาคารปรับลดลงมาจากระดับ 50% และคาดว่าภายใน 3-5 ปี ต้นทุนต่อรายได้จะลดลงต่ำกว่า 40% ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพของพอร์ตสินเชื่อ รวมถึงการเพิ่ม ROE ด้วย

          ทั้งนี้ การตั้งเป้าหมายรายได้ที่มาจากSCBX  5 ปีข้างหน้าจะมาจาก SCBX อยู่ที่ 1 ใน 3 ของรายได้ทั้งหมด โดยจะมาจาก 2 กลุ่มธุรกิจด้วยกัน คือ กลุ่มธุรกิจสินเชื่อดิจิทัล และธุรกิจเทคโนยีแพลตฟอร์ม ตลอดจนธุรกิจที่แยกบริษัทออกไป เช่น บริษัท คาร์ดเอกซ์ จำกัด (Card X) ที่ปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้ประมาณ 10% ของรายได้ทั้งหมด และบริษัท อัลฟ่า เอกซ์ จำกัด (Alpha X) ซึ่งส่วนนี้จะเริ่มสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม SCBX ได้ภายใน 1-2 ปีข้างหน้า

นายมาณพกล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสัดส่วนรายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ย (ค่าธรรมเนียม) อยู่ที่ราว 35% แต่ในระยะข้างหน้าธนาคารคาดว่าจะมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมาจากสัดส่วนบริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB10X) เป็นส่วนสำคัญ สะท้อนจากตัวเลขรายได้จากผลตอบแทนที่เกิดจากการลงทุน SCB10X ผ่านเทคโนโลยีสตาร์ตอัพไทยและต่างประเทศก่อนหน้านี้

 

 อย่างไรก็ดี โครงสร้างรายได้ของกลุ่มในปี2565 รายได้หลักยัมาจากกลุ่มธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์  โดยรายได้ดอกเบี้ยยังคงมีสัดส่วนมากกว่รายได้มิใช่ดอกเบี้ย  ด้วยฐานสินเชื่อที่สูง และครอบคลุมลูกค้าจำนวนมาก  โดยมีฐานลูกค้ารวมทั้งหมดจำนวน  18 ล้านราย ซึ่งเป็นฐานลูกค้าจากโมบายแบงกิ้ง SCB Easy  โรบินฮู้ด  SCB Abacus  และบริษัท มันนิกซ์  เป็นต้น