ครม. เห็นชอบภาคธุรกิจ ยื่นภาษี ผ่านระบบ Open API

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
30 พ.ย. 2564 เวลา 8:23 น. 124

ครม. เห็นชอบให้ภาคธุรกิจ ยื่นรายการ แบบ คำร้อง คำขอ หลักฐานทางภาษีอากร ให้กรมสรรพากรผ่าน Open API หวังยกระดับธุรกรรมภาษีแบบไร้รอยต่อ ช่วยลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการสนับสนุนให้ผู้เสียภาษียื่นรายการ แบบ คำร้อง คำขอ หรือเอกสารอื่นใดตามประมวลรัษฎากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการเปิด Open Application Programming Interface (Open API)  อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และลดต้นทุนของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ยกระดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดนโยบายเศรษฐกิจสนับสนุนภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากร ได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์มาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ผู้ประกอบการทำธุรกรรมทางภาษีได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงได้ออกร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยื่นรายการ แบบ คำร้อง คำขอ หรือเอกสารอื่นใดตามประมวลรัษฎากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและผู้เสียภาษี ยื่นรายการ แบบ คำร้อง คำขอ รวมทั้งจัดทำเอกสารหลักฐานในการดำเนินการทางภาษีอากรให้กับกรมสรรพากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร หรือเลือกดำเนินการผ่านผู้ให้บริการซึ่งสามารถจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ และนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมสรรพากรผ่าน Open API หรือกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ตามเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

“การยกระดับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้การประกอบธุรกิจมีความง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ช่วยลดต้นทุนในการเสียภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษี รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป” นายเอกนิติ กล่าว

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร.1161

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง