ธปท.อนุมัติสินเชื่อฟื้นฟูกว่า 40,335รายกว่า 1.29แสนล้านบาท

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
28 พ.ย. 2564 เวลา 5:52 น. 72

ธปท.อนุมัติสินเชื่อฟื้นฟูแล้ว 129.031ล้านบาท กระจายถึงเอสเอ็มอี 44.8%- ไมโครได้รับสินเชื่อกว่า 11,871ล้านบาท ลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือ 16,070ราย สัดส่วน39.8% และรายใหม่ 11,846ล้านบาทกว่า 3,700ราย

ธปท.อนุมัติสินเชื่อฟื้นฟู ณ 22พ.ย.2564 แล้ว  129,031ล้านบาทจำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ 40,335รายวงเงินเฉลี่ย 3.2ล้านบาทต่อราย

 

หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)เปิดให้สถาบันการเงินยื่นคำขอสินเชื่อฟื้นฟู เมื่อ 26เมษายน 2564ตามที่ พระราชกำหนด(พ.ร.ก.)การให้ความช่วยเหลือมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู ซึ่งครอบคลุมถึงลูกหนี้รายใหม่   ไมโคร  วงเงินสินเชื่อเดิมไม่เกิน 5ล้านบาท, ผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีวงเงินสินเชื่อเดิม 5-50ล้านบาท และสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่ วงเงินสินเชื่อเดิม 50-500ล้านบาท 

ธปท.อนุมัติสินเชื่อฟื้นฟูกว่า 40,335รายกว่า 1.29แสนล้านบาท

โครงการสินเชื่อฟื้นฟูของธปท.เมื่อวันที่ 22พ.ย2564มียอดอนุมัติแล้ว  129,031ล้านบาทจำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ 40,335รายวงเงินเฉลี่ย 3.2ล้านบาทต่อราย

สำหรับสินเชื่อที่ได้รับอนุมัตินั้น แบ่งตามวงเงินสินเชื่อเดิมเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีวงเงิน 57,765ล้านบาทคิดเป็น 44.8% ลูกหนี้ที่ได้รับอนุมัติ 17,424รายรายคิดเป็นสัดส่วน 43.2%

รองลงมา เป็นธุรกิจคอร์ปอเรตหรือรายใหญ่ จำนวนเงิน 47,547ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 36.8% ลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือ 3,141รายประมาณ 7.8%   สำหรับลูกหนี้ไมโครได้รับสินเชื่อจำนวน 11,871ล้านบาท คิดเป็น 9.2%ลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือ 16,070รายมีสัดส่วน39.8%  และลูกหนี้ใหม่ 11,846ล้านบาทสัดส่วน 9.2%จำนวน 3,700รายสัดส่วน 9.2%

เมื่อ    แยกตามประเภทของธุรกิจพบว่า  ธุรกิจพาณิชย์ได้รับอนุมัติสินเชื่อ 60,324ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 46.8% จำนวน 21,028รายสัดส่วน 52.1%    รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมการผลิต วงเงิน 29,429ล้านบาท สัดส่วน 22.9%จำนวน 6,347รายสัดส่วน 15.7%  ส่วนภาคบริการ ได้รับวงเงิน  14,837ล้านบาทสัดส่วน 11.5%จำนวนราย 6,002รายสัดส่วน 14.9%   ภาคก่อสร้าง วงเงิน 12,932ล้านบาทสัดส่วน 10% จำนวน 3,980รายสัดส่วน  9.9%

ธปท.อนุมัติสินเชื่อฟื้นฟูกว่า 40,335รายกว่า 1.29แสนล้านบาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง