ไฟแนนซ์จะยึดรถได้ในกรณีไหนบ้าง เมื่อผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
23 พ.ย. 2564 เวลา 5:23 น. 1.4k

กระทรวงยุติธรรม ได้นำเสนอเรื่อง"กฏหมายน่ารู้" ในหัวข้อ "เมื่อไฟแนนซ์จะยึดรถ" แจงถึงกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระหนี้ 3 งวดติดต่อกัน ไฟแนนซ์สามารถจะยึดรถได้หรือไม่ และจะทำได้ในกรณีไหนบ้าง เช็กรายละเอียดที่นี่

23 พ.ย.2564 กรณีที่เจ้าหนี้ไฟแนนช์สามารถที่จะยึดรถได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่ผู้เช่าซื้อต้องผิดนัดชำระ 3 งวดติดต่อกัน และผู้ให้เช่าซื้อต้องทำหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างชำระภายในเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือ หากผู้เช่าซื้อละเลยไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวหรือไม่นำเงินไปชำระเจ้าหนี้  ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ และสามารถยึดรถกลับไปได้
 

อย่างไรก็ตาม ผู้ให้เช่าซื้อหรือไฟแนนซ์จะมายึดเอารถยนต์ไปโดยพลการตามอำเภอใจ โดยปราศจากความยินยอมของผู้เช่าซื้อไม่ได้ หากผู้เช่าซื้อไม่ยินยอมส่งมอบรถคืนไฟแนนซ์จะต้องนำคดีไปฟ้องร้องต่อศาล โดยอาศัยคำพิพากษา คำบังคับและหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีบทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้น

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ยึดรถกลับไปได้ และนำรถออกขายทอดตลาด ส่วนมากจะขายได้ในราคาต่ำมาก หากขายทอดตลาด ได้เงินมาไม่เพียงพอชำระหนี้ เจ้าหนี้หรือ ไฟแนนซ์จะดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลให้ลูกหนี้หรือผู้เช่าซื้อต้องชำระหนี้ส่วนที่ขาดต่อไป

 

ข้อมูลจาก : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555

 

 

ที่มา :  กระทรวงยุติธรรม

ไฟแนนซ์จะยึดรถได้ในกรณีไหนบ้าง เมื่อผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระ

แท็กที่เกี่ยวข้อง