"พิชญ์ โพธารามิก" ตัดขายหุ้น MONO 2 ล้านหุ้น ถือล่าสุด 59.94%

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
22 พ.ย. 2564 เวลา 0:43 น. 233

"พิชญ์ โพธารามิก" ขายหุ้น MONO ออก 2 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.0576% ภายหลังการขายครั้งนี้เหลือหุ้น 2,080.82 พันล้านหุ้น หรือ 59.95% และเมื่อเดือนก.ย.64 ได้ขายหุ้นออกมาแล้ว 5.5 ล้านหุ้น

22 พ.ย.64 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)  ซึ่งเป็นรายงานการจำหน่าย  หุ้นของ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO โดย นาย พิชญ์ โพธารามิก ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย 2 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.0576% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายมีจำนวน 2,080,820,080 หุ้น คิดเป็น 59.9477% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
 

อนึ่งเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2564 นายพิชญ์ ได้ขายหุ้น MONO จำนวน 5,500,100 หุ้น หรือคิดเป็น 0.1584% ทำให้ภายหลังการขายหุ้นดังกล่าวเหลือถือ 2,253,450,880 หุ้น หรือคิดเป็น 64.9212%

    

การเคลื่อนไหวของราคาหุ้น MONO เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ปิดที่ 1.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.05 บาท หรือบวก 3.45% ราคาสูงสุดอยู่ที่1.52 บาท ราคาต่ำสุด 1.44 บาท ราคาเฉลี่ย 1.49 บาท มูลค่าซื้อขาย 69.95 ล้านบาท

 

ราคาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ปิดที่ 1.57 บาท เพิ่มขึ้น 0.07 บาท หรือบวก 4.67% มูลค่าการซื้อขาย 1,557.11 ล้านบาท ราคาสูงสุดอยู่ที่ 1.77 บาท ต่ำสุดที่ 1.55 บาท ราคาเฉลี่ย 1.67 บาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง