svasdssvasds

JP เทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ mai ราคาปิดบวกพุ่ง 47.14%

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
02 พ.ย. 2564 เวลา 10:12 น. 56

JP เปิดซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ mai ราคาสูงสุดของวันพุ่งถึง 72.85% ก่อนปิดบวกที่ 47.14% วอลุ่ม 6,880.90 ล้านบาท

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ราคาหุ้นบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (JP) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai เป็นวันแรก ราคาเปิดที่ 9.40 บาท เพิ่มขึ้น 2.40 บาท หรือ 34.28% จากราคาเสนอขายหุ้นแก่ประชาขนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) ที่หุ้นละ 7.00 บาท โดยราคาปรับขึ้นไปสูงสุดที่ 12.10 บาท เพิ่มขึ้น 5.10 บาท หรือ72.85% ส่วนราคาต่ำสุดอยู่ที่ 8.65 บาท เพิ่มขึ้น 1.65 บาท หรือ 23.57% และปิดที่ 10.30 บาท เพิ่มขึ้น3.30 บาท หรือ 47.14% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 6,880.90 ล้านบาท

สำหรับ JP เป็นผู้พัฒนา ผลิตและจําหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาสินค้า การคิดค้นและพัฒนาสูตร การขอทะเบียนตำรับยาหรือการจดแจ้งเลขสารบบอาหารของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการผลิตและการควบคุมการผลิตที่ได้คุณภาพ ทั้งการรับจ้างผลิตและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า (OEM) และภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท (Own Brand) 

 

ขณะเดียวกัน มีสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท 4 ตราสินค้า ได้แก่ COX™, JSP™, EVITON™ และ สุภาพโอสถ™ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการผลิตผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาด (ซึ่งเริ่มผลิตและจำหน่ายตั้งแต่ปี 2563) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ซื้อมาขายไป โดยในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายแบ่งตามกลุ่มสินค้า OEM : สินค้า Own Brand : กลุ่มอื่นๆ คิดเป็น 55 : 21 : 24 ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัทมีการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ทีมขายของบริษัท ตัวแทนจำหน่าย TV Shopping และช่องทางการขายออนไลน์ 

ทั้งนี้ มีทุนชำระแล้ว 227.50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 340 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 115 ล้านหุ้น เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และผู้ลงทุนสถาบัน จำนวนไม่เกิน 113.75 ล้านหุ้น และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1.25 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 21, 25-26 ตุลาคม 2564 ในราคาหุ้นละ 7 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน805 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,185 ล้านบาท