ประกันสังคมมาตรา 33 ถูกหักเงินส่งประกันสังคม รู้ไหมอยู่ไหนไปทำอะไรบ้าง

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
01 พ.ย. 2564 เวลา 22:19 น. 9.5k

ประกันสังคมมาตรา 33 ถูกหักเงินส่งสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน รู้ไหมไปอยู่ไหน มนุษย์เงินเดือนได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

ก่อนอื่น "ฐานเศรษฐกิจ"จะพาไปทำความเข้าใจสิทธิที่ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 จะได้รับจากกองทุนเงินประกันสังคม ซึ่งให้ความคุ้มครองใน 7 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย , กรณีคลอดบุตร ,กรณีทุพพลภาพ , กรณีเสียชีวิต , กรณีสงเคราะห์บุตร , กรณีชราภาพ และ กรณีว่างงาน 

 

สำหรับมนุษย์เงินเดือน พนักงานบริษัท ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในแต่ละเดือนจะถูกนายจ้างหักเงิน 5% ของค่าจ้าง สูงสุดไม่เกิน 750 บาท * ( คำนวณจากค่าจ้าง 1,650 - 15,000 บาทต่อเดือน) เพื่อนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน  

 

เช่น หากได้รับเงินเดือน 10,000 บาท จะถูกหัก 500 บาทนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคม หากได้รับเงินเดือน 15,000 บาท ก็จะถูกหัก 750 บาท นำส่งเข้ากองทุนประกันสังคม แต่ในกรณีที่ได้รับเงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท ก็จะถูกหักส่งเข้ากองทุนประกันสังคมที่ 750 บาท ตามเพดานสูงสุดนั่นเอง

 

ประกันสังคมมาตรา 33 ถูกหักเงินส่งประกันสังคม  รู้ไหมอยู่ไหนไปทำอะไรบ้าง

หมายเหตุ :  ครม.มีมติเห็นชอบลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เหลือฝ่ายละร้อยละ 2.5  โดยส่งสมทบสูงสุดจากเดิมที่ 750 บาท เหลือ 375 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ( ตั้งแต่งวด ก.ย.- พ.ย. 64 )
 

 
 

เงิน 5% ถูกหักไปใช้ทำอะไรบ้าง

 

กรณีการหักเงินส่งสมทบเข้ากองทุทประกันที่ 750 บาท 

  •  1.5% = 225 บาท จะใช้ในส่วนประกันเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต
  •  0.5% = 75 บาท จะเก็บใช้ในส่วนประกันการว่างงาน 
  •  3% = 450 บาท จะเก็บไว้ในส่วนประกันชราภาพ โดยผู้ประกันตนจะได้รับในรูปของบำนาญหรือบำเหน็จ เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบข้อมูลการส่งเงินสมทบ และสิทธิประกันสังคมผ่านช่องทางดังนี้

 

  • ทางเว็บไซต์  www.sso.go.th โดยผู้ประกันตนต้องสมัครสมาชิกก่อน จึงจะสามารถตรวจสอบข้อมูลการส่งเงินสมทบ
  • แอพพลิเคชั่น "SSO Connect mobile"  โดยสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน Google Play และ App Store
  • Facebook Messenger
  • สายด่วน 1506 

 

ที่มา : www.sso.go.th

แท็กที่เกี่ยวข้อง