พนักงานแบงก์กสิกร ทำกำไรพุ่งรายละ 1.45 ล้านบาท

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
01 พ.ย. 2564 เวลา 5:45 น. 520

เปิดตัวเลข การทำกำไรต่อหัวต่อคนกลุ่มแบงก์ พนักงานกสิกรไทยนำโด่ง 1.45 ล้านบาท จากทั้งอุตสาหกรรมทำกำไรต่อหัวรายละ 9.95 แสนบาท ทีทีบี รั้งท้ายรายละ 4.98 แสนบาท ด้านค่าใช้จ่ายต่อหัวพนักงานเฉลี่ย 9.87แสนบาทต่อราย “KBANK" สายเปย์ มากสุดรายละ 1,31 ล้านบาท

การทำกำไรต่อคนกลุ่มแบงก์งวด 9 เดือน พบพนักงานทำกำไรต่อหัวรายละ  995,889 บาท กสิกรไทย นำโด่งรายละ 1,458,676 บาท ttb รั้งท้ายรายละ 498,992  บาท ด้านค่าใช้จ่ายต่อหัวพนักงานเฉลี่ยรายละ 987,311 บาท พบว่า   KBANK สายเปย์ มากสุดรายละ 1,424,168 บาท

 

หลังธนาคารพาณิชย์ 10 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 และงวด 9 เดือน ปี 2564 พบว่า ทั้ง 10 แห่งมีกำไรสุทธิงวด 9 เดือนรวม 140,535 ล้านบาท โดย“ฐานเศรษฐกิจ” ได้รวมรวมจำนวนพนักงานในระบบธนาคารพาณิชย์พบว่า มีทั้งสิ้น 141,115  คน  โดยมีค่าใช้จ่ายด้านพนักงานรวม 139,324.5 ล้านบาท                  

                      

     

สำหรับค่าใช้จ่ายด้านพนักงานของธนาคารพาณิชย์ 10 แห่งในไตรมาส 3 ปี 2564 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายด้านพนักงานรวม 45,708.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 194.8 ล้านบาท หรือ 0.42% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายด้านพนักงานทั้งสิ้น 45,513.8 ล้านบาท  ทำให้เมื่อรวมงวด 9 เดือนปี 2564 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายด้านพนักงานรวมทั้งสิ้น 139,324.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,281.3 ล้านบาท หรือ 2.41% จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีทั้งสิ้น 136,043.2  ล้านบาท   

                        

หากพิจารณาความสามารถในการทำกำไรต่อหัวของพนักงานธนาคารพาณิชย์พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 995,889 บาทต่อคน  โดยธนาคารที่พนักงานมีความสามารถในการทำกำไรอยู่ในระดับสูงได้แก่ ธนาคาร กสิกรไทย 1.45 ล้านบาทต่อคน รองลงมาเป็น ธนาคาร แอลเอชแบงก์ 1.42 ล้านบาทต่อคน และธนาคาร ไทยพาณิชย์ 1.26 ล้านบาทต่อคน

การทำกำไรต่อคนของระบบธนาคารพาณิชย์

 

ขณะที่ธนาคารที่มีอัตราการทำกำไรต่อหัวต่ำสุดคือ  ธนาคาร ทหารไทยธนชาต(ttb) ที่พบว่า พนักงานต่อราย ทำกำไรได้เพียง 498,992 บาทเท่านั้น รองลงมาเป็น ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย(CIMBT) รายละ 508,787 บาทและธนาคาร กรุงไทย(KTB) รายละ   747,641 บาท

 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาด้านค่าใช้จ่ายพนักงานพบว่า ธนาคารที่มีค่าใช้จ่ายพนักงานมากที่สุดคือ KBANK  เฉลี่ยรายละ     1,311,933  บาทรองลงมาเป็นธนาคาร กรุงเทพ (BBL) เฉลี่ยรายละ 1,260,635 บาท และที่เฉลี่ยเท่ากับประมาณรายละ 1 ล้านบาทคือ ไทยพาณิชย์ (SCB) กรุงศรีอยุธยา(BAY) เกียรตินาคินภัทร (KKP) และ  LH BANK

ค่าใช้จ่ายพนักงานของระบบธนาคารพาณิชย์

แท็กที่เกี่ยวข้อง