คลัง หั่น GDP ปี64 เหลือ 1% หลังโควิดระบาดหนักฉุด GDP Q3 อาจ -3.5%

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
28 ต.ค. 2564 เวลา 5:23 น. 373

คลังหั่น GDP ปี 64 ลงเหลือ 1% หลังโควิดระบาดหนักส่งผล GDP ไตรมาส 3 อาจ -3.5% หวังเปิดประเทศ 1 พ.ย. นักท่องเที่ยวเข้าไทยเพิ่ม 1 แสนคน เพิ่มรายเข้าประเทศอีกหมื่นล้าน พร้อมคาด GDP ปี 65 โตถึง 4% ชี้การระบาดและการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิดเป็นความเสี่ยงที่ต้องติดตามใกล้ชิด

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 ว่า โดยคาดว่าจะขยายตัวที่ 1%ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 0.5% ถึง 1.5%) ลดลงจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 1.3% เนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด -19 ที่รุนแรงมากขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 ทำให้คาดว่า  GDP ไตรมาส 3 จะติดลบ 3.5% และกลับมาบวก 3% ได้ในไตรมาส 4 จากมาตรการเปิดประเทศวันที่ 1 พ.ย. นี้ ที่จะทำให้ช่วง 2 เดือนสุดท้ายมีนักท่องเที่ยวเข้าไทยเพิ่มขึ้น 1 แสนคน และทำให้ทั้งปี 64 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยประมาณ 1.8 แสนคน คิดเป็นรายได้เข้าประเทศประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนคาดจะขยายตัวที่ 0.8% ต่อปี และการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวที่ 4% ต่อปี มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยในปี 2564 จะขยายตัวที่16.3% ต่อปี

 

คลัง หั่น GDP ปี64 เหลือ 1% หลังโควิดระบาดหนักฉุด GDP Q3 อาจ -3.5%

นอกจากนี้มาตรการประคองเศรษฐกิจไทย ผ่านการดำเนินมาตรการ อาทิโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ และมาตรการด้านการเงินผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ประกอบกับการใช้จ่ายเงินกู้ จาก พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท และ พ.ร.ก.เงินกู้เพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท มีส่วนช่วยกระตุ้นการบริโภคบรรเทาผลกระทบของภาคธุรกิจและรักษาระดับการจ้างงานให้สูงขึ้น โดยคาดว่าการบริโภคภาครัฐและการลงทุนภาครัฐจะขยายตัวที่ 3.8% ต่อปี และ 8.1% ต่อปี

 

ด้านเสถียรภาพภายในประเทศคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี2564 จะอยู่ที่ 1% ต่อปี เนื่องจากภาครัฐมีการดำเนินมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจทั่วประเทศ ขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจภายนอกประเทศคาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะขาดดุล -18.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น -3.7% ของ GDP จากดุลการค้าที่เกินดุลลดลงและการขาดดุลบริการ

 

คลัง หั่น GDP ปี64 เหลือ 1% หลังโควิดระบาดหนักฉุด GDP Q3 อาจ -3.5%

สำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2565 กระทรวงการคลังคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ในช่วง 4% ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 3.0% ถึง 5.0%) โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว โดยคาดว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจำนวน 6-7 ล้านคน ส่งผลรายได้เข้าประเทศประมาณ 3.8 แสนล้านบาท ในขณะที่การส่งออกสินค้าคาดว่าจะขยายตัวที่ 3.8% ต่อปี การบริโภคภาคเอกชนจะขยายตัวที่ 4.2% ต่อปี

 

นอกจากนี้ ในปี 2565 ภาครัฐมีเม็ดเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาทและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 3.07 แสนล้านบาท รวมทั้งเม็ดเงินจาก พ.ร.ก. กู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 วงเงิน 5 แสนล้านบาท ในส่วนที่เหลือที่คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายได้อย่างต่อเนื่องทำให้คาดว่าการบริโภคภาครัฐและการลงทุนภาครัฐจะขยายตัวที่ 1.1% ต่อปี และ 5.0% ต่อปี ตามลำดับ ในด้านเสถียรภาพภายในประเทศ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ที่ 1.4% ปรับตัวสูงขึ้นตามการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ

 

สำหรับปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิดได้แก่ 1) ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่อาจกลายพันธุ์และส่งผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีน 2) ปัญหาข้อจำกัดในห่วงโซ่อุปทานการผลิต และการขนส่งระหว่างประเทศ  3) ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มขึ้น และ 4) ความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก อาทิ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและการเคลื่อนย้ายเงินทุน และนโยบายการเงินของประเทศสำคัญในระยะต่อไปที่มีแนวโน้มที่ตึงตัวมากขึ้น

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง