ลูกค้าเอเชียประกันภัย ติดต่อซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ 19บริษัท

25 ต.ค. 2564 เวลา 12:54 น. 611

สมาคมวินาศภัยไทยแจ้งผู้ถือกรมธรรม์บริษัทเอเชียประกันภัย ที่ต้องการซื้อกรมธรรม์ใหม่ติตต่อ 19บริษัทเ กรณีประกันภัยCOVID-19 ติดต่อทิพยประกันภัย ส่วนรายที่ต้องการเงินคืนให้ติดต่อ กองทุนประกันวินาศภัย

 

สมาคมประกันวินาศภัยไทยผนึกกำลัง 19 บริษัทสมาชิก ให้ความช่วยเหลือผู้ทำประกันภัยกว่า 2 ล้านกรมธรรม์ กรณี บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 ถูกเพิกถอนใบอนุญาต แนะผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่ยังมีผลบังคับใช้ติดต่อทิพยประกันภัยเพื่อนำเบี้ยที่เหลืออยู่ใช้แทนเงินสดซื้อกรมธรรม์ COVID-19 ฉบับใหม่คุ้มครองเฉพาะภาวะโคม่า  ส่วนผู้ถือกรมธรรม์ที่ไม่ต้องการซื้อกรมธรรม์ใดให้ติดต่อ “กองทุนประกันวินาศภัย” ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อรับคืนเบี้ยตามส่วนระยะเวลาคุ้มครองคงเหลือ

ลูกค้าเอเชียประกันภัย  ติดต่อซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ 19บริษัท      

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า จากกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับผู้ที่ทำประกันภัยไว้กับบริษัท เอเชียประกันภัยฯ จำนวนกว่า 2 ล้านกรมธรรม์นั้น สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ประสานความร่วมมือกับบริษัทสมาชิกจัดทำ “โครงการบรรเทาผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัยของบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)” เพื่อช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยให้ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เอาประกันภัยของบริษัท เอเชียประกันภัยฯ สามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ได้รับคืนตามส่วนระยะเวลาความคุ้มครองที่เหลืออยู่ มาใช้แทนเงินสดสำหรับการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่กับบริษัทประกันวินาศภัยจำนวน 19 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 

             นายอานนท์ กล่าวต่อว่า สมาคมประกันวินาศภัยไทยขอแนะนำให้ผู้เอาประกันภัยของบริษัท เอเชียประกันภัยฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

            1. ผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่น ๆ ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ (ยกเว้นประกันภัย COVID-19)

            ผู้เอาประกันภัยสามารถนำกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท เอเชียประกันภัยฯ ไปติดต่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่กับบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ จะคำนวณเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับคืนตามส่วนระยะเวลาความคุ้มครองที่เหลืออยู่ และนำเบี้ยประกันภัยที่ได้รับคืนดังกล่าวมาใช้แทนเงินสดสำหรับการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่นี้

 

            2. ผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่

            ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ฉบับใหม่กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผ่าน Web Application ซึ่งบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะนำเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้รับคืนตามส่วนระยะเวลาความคุ้มครองที่เหลืออยู่ของกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ฉบับเดิม มาใช้แทนเงินสดสำหรับการซื้อกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ฉบับใหม่ ซึ่งจะให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีเจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (ภาวะโคม่า)

            นอกจากนี้แล้ว ผู้เอาประกันภัยที่มีกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่ต้องการจะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่น ๆ สามารถนำกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่มีอยู่ ไปติดต่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ จะให้ส่วนลด 10%ของเบี้ยประกันภัยใหม่ แต่ไม่เกิน 500 บาท ทั้งนี้ ส่วนลดดังกล่าวจะไม่ครอบคลุมการซื้อกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 และกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ.

 

            สำหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการบรรเทาผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัยของบริษัท เอเชียประกันภัยฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 19 บริษัท ดังนี้      

1. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

3. บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

4. บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

5. บริษัท ซมโปะ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 6. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

7. บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

8. บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

9. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

10. บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

11. บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

12. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

13. บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

14. บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

15. บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

16. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

17. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

18. บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย

19. บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

      ในกรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท เอเชียประกันภัยฯ ไม่ประสงค์จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใด ๆ ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อไปที่ “กองทุนประกันวินาศภัย” เพื่อยื่นขอรับชำระหนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ตามส่วนระยะเวลาความคุ้มครองที่เหลืออยู่

 

นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้กล่าวปิดท้ายว่า "ถึงแม้ว่าธุรกิจประกันวินาศภัยจะได้ผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเวลานี้ก็ตาม แต่ธุรกิจประกันวินาศภัยก็พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนและผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตในครั้งนี้อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้สามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตไปได้ด้วยกัน"

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง