GRAMMY ปรับโครงสร้างถือหุ้นกลุ่ม "ครอบครัวดำรงชัยธรรม"

18 ต.ค. 2564 เวลา 6:46 น. 106

GRAMMY แจ้งตลท. รายการบิ๊กล็อต 52.05% เป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มครอบครัวดำรงชัยธรรม โอนให้ บริษัท "ฟ้า ดำรงชัยธรรม" จำกัด บริษัทโฮลดิ้ง ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมและการบริหารจัดการบริษัท

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหาชน) (GRAMMY) แจ้งว่า บริษัทได้รับแจ้งว่า กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวดำรงชัยธรรม ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยการโอนหุ้นที่กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ บริษัท ฟ้า ดำรงชัยธรรม จำกัด เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าว เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในครอบครัวดำรงชัยธรรม และรองรับการกำกับดูแลธุรกิจของครอบครัวในระยะยาว ทั้งนี้ ได้มีการโอนหุ้นให้แก่ บ. ฟ้า ดำรงชัยธรรม ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564

อย่างไรก็ตาม จากการโอนหุ้นครั้งนี้ทำให้ บ. ฟ้า ดำรงชัยธรรม ได้เข้ามาถือหุ้นในบริษัททั้งหมดคิดเป็น52.05% และได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นอกจากนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นยังได้แจ้งว่า บ. ฟ้า ดำรงชัยธรรมและกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งได้รับการผ่อนผันหน้าที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ เนื่องจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในครั้งนี้ไม่เป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมบริษัท อีกทั้งการปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการ และการกำหนดและดำเนินนโยบาย อำนาจในการบริหารจัดการบริษัทยังคงเดิม

สำหรับในช่วงเช้าที่ผ่านมา ตลท. ได้ประกาศขึ้นเครื่องหมาย "H" หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์GRAMMY ตั้งแต่เวลา 10.22 น. เนื่องด้วยปรากฏรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ หรือด้วยวิธีบันทึก การซื้อขายรายใหญ่ (Trade report-Big lot) จำนวน 52.05% ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน แต่ตลท.ยังไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว จากนั้น ได้สั่งปลดเครื่องหมาย H หุ้น GRAMMY ตั้งแต่ เวลา 11.45 น. เนื่องจากมีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญแล้ว

แท็กที่เกี่ยวข้อง