ไอแบงก์ พักหนี้เงินต้น 6 เดือน ช่วยน้ำท่วม

05 ต.ค. 2564 เวลา 6:37 น. 75

ไอแบงก์ ออกมาตรการพักหนี้เงินต้น 6 เดือน พร้อมยกเว้นค่าชดเชยผิดนัด ช่วยลูกค้ากลุ่มสินเชื่ออุปโภคบริโภค และ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2564

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปีนี้ ครอบคลุมทั้งลูกค้าบุคคลที่มีสินเชื่ออุปโภคบริโภคทั้งแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน และลูกค้าธุรกิจที่มีสินเชื่อประเภทมีกำหนดระยะเวลา (Term Financing) ที่ได้รับผลกระทบทางตรง เช่น ที่อยู่อาศัยหรือสถานประกอบการได้รับความเสียหาย หรือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม เช่น ธุรกิจหรือคู่ค้าได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและส่งผลต่อธุรกิจหรือการดำรงชีพของลูกค้า โดยธนาคารจะพิจารณา พักชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 6 เดือน ให้ชำระเฉพาะกำไรตามอัตราที่กำหนดในสัญญาปัจจุบัน สามารถขยายระยะเวลาสัญญาออกไปไม่เกินระยะเวลาที่พักชำระ และยกเว้นค่าชดเชยผิดนัด (Late Charge) ที่เกิดขึ้นทั้งจำนวนจนถึงวันที่ปรับปรุงบัญชี

ลูกค้าที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สาขาที่ท่านใช้บริการ หรือ ติดต่อพนักงานการตลาดสินเชื่อ (RM) ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ iBank Call Center 1302

 

วิธีตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัย ปี 2564 ตามประกาศราชการ

1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://portal.disaster.go.th/portal/public/index.do;jsessionid=142F64F78C1C3CBA1605E96098FA77C9#dataTable

2. เลือกจังหวัดที่ต้องการค้นหา

3. เลือกประเภทภัย เลือก อุทกภัย

4. เลือกสถานะ เลือก ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย

5. กดค้นหา

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

แท็กที่เกี่ยวข้อง