NEWS ประกาศลุยธุรกิจฟินเทค แบบครบวงจร

01 ต.ค. 2564 เวลา 5:53 น. 1.5k

NEWS เผยขายธุรกิจโรงแรมโกยเงินเข้ากระเป๋า 575 ล้านบาท ประกาศปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่ มุ่งเน้นนวัตกรรมทางการเงิน Fintech แบบครบวงจร พร้อมแถลงข่าวใหญ่เร็วๆ นี้

นายกฤษฎา พฤติภัทร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) (NEWS) เปิดเผยว่า ได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีวาระสำคัญเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่ มีการจำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจเดิมออกเพื่อ เปลี่ยนทิศทางสู่ธุรกิจFintech ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในยุคดิจิทัล รวมถึงแต่งตั้งกรรมการใหม่ที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีและการเงินการลงทุนเข้ามาเสริมทัพ

 

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติรายการจำหน่ายเงินลงทุน บริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จำกัด เป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,800,000 หุ้น หรือ 40% ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรม เมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน ให้แก่นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ (ผู้ซื้อ) ซึ่งเป็นนักลงทุนและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอยู่แล้วในราคา 575 ล้านบาท

ทั้งนี้ NEWS จะนำเงินที่ได้ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนและต่อยอดการลงทุนในธุรกิจใหม่ด้านนวัตกรรมการเงินหรือ Fintech ที่บริษัทฯ ได้ทำการศึกษามาอย่างดีแล้ว ขณะนี้อยูในระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตทำบริษัทหลักทรัพย์ Liberator (บล.) และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปปิตัล (บลน.) ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบระบบงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 ตลอดจนการให้บริการสินเชื่อระหว่างบุคคลต่อบุคคลโดยผ่านระบบออนไลน์และไม่ผ่านตัวกลาง (Peer to peer lending) อีกด้วย

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาแต่งตั้งนายบากบั่น บุญเลิศ เป็นรองประธานกรรมการ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านสื่อการลงทุนมาอย่างยาวนาน รวมถึงเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯจาก 8 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือ 1.)นางสาว วราภรณ์ สุพฤกษาสกุล และ 2.) นางสาว ภาวลิน มาสะกี

 

บากบั่น บุญเลิศ

"ความเปลี่ยนแปลงด้านการดำเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ้นกับ NEWS ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจา และสรุปแผนธุรกิจ เพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางที่ดี ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมการอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้NEWS ปรับโฉมใหม่และสร้างผลประกอบการที่ดีโดยจะเปิดแผนธุรกิจผ่านงานแถลงข่าวใหญ่เพิ่มเติมเร็วๆ นี้"

แท็กที่เกี่ยวข้อง