"คนละครึ่งเฟส 3" อัพเดทสิทธิคงเหลือสมัครวันนี้รับ 3,000 บาท

22 ก.ย. 2564 เวลา 4:55 น. 10.7k

"คนละครึ่งเฟส 3" หลัง"ครม. หั่นสิทธิลง อัพเดทล่าสุดเหลือล้านสิทธิ คลังพร้อมเติมเงินรอบสอง 1,500 บาท 1 ต.ค.นี้ สมัคร www.คนละครึ่ง.com วันนี้ รับ 3,000 บาท ใช้จ่ายยาวถึงสิ้นปี 64

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 21 ก.ย.64 ได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ให้ปรับปรุงรายละเอียดโครงการ "คนละครึ่งเฟส 3" เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ โดยปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิจากเดิม 31 ล้านสิทธิ เป็น 28 ล้านสิทธิ ทำให้มีสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3 คงเหลือประมาณ 1 ล้านสิทธิ 

อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2564 โครงการ"คนละครึ่งเฟส 3 " เหลือจำนวน 1,040,560 สิทธิ โดยยังเปิดให้ลงทะเบียนสมัครจนกว่าสิทธิจะหมด หรือสิ้นสุดโครงการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564  ผู้ที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับเงินผ่านแอปฯ"เป๋าตัง" 3,000 บาท

การโอนวงเงินใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง จะแบ่งเป็น 2 รอบ

  • รอบแรก จำนวน 1,500 บาท สำหรับการใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
  • รอบสอง จำนวน 1,500 บาท สำหรับการใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม  2564

"คนละครึ่งเฟส 3" อัพเดทสิทธิคงเหลือสมัครวันนี้รับ 3,000 บาท

ดังนั้นหากลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ วันนี้ จะได้รับวงเงินใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังทันที 1,500 บาทสำหรับการใช้จ่ายในรอบแรก และรับอีก 1,500 บาทในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 สำหรับการใช้จ่ายในรอบสอง ส่วนผู้ที่สมัครหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จะได้รับวงเงินใช้จ่าย 3,000 บาท

ทั้งนี้เงื่อนไข รัฐบาลจะช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน หากใช้จ่ายวงเงินในรอบแรกไม่หมด จะไม่ถูกยึดคืนยังสามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้ยาวจนถึงสิ้นปีนี้

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โครงการ"คนละครึ่งเฟส 3" ยังเปิดให้ใช้สิทธิซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านที่เข้าร่วมในระบบแพลตฟอร์ม "ฟูด เดลิเวอรี่" (Food Delivery Platform) โดยรัฐจะสนับสนุนเงินในส่วนค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่มเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด

ล่าสุดมีผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 2 ราย คือ Grab และ LINEMAN 

คุณสมบัติและเงื่อนไขการลงทะเบียน

  • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)
  • ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

ลงทะเบียนสมัครได้ 2 ช่องทาง

  • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com
  • ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง) สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯเป๋าตัง

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2564 โครงการ คนละครึ่งเฟส3 มียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 66,366.5 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 33,761.7 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 32,604.9 ล้านบาท 

ที่มา : www.คนละครึ่ง.com 

แท็กที่เกี่ยวข้อง