SCG รวบหุ้น BST จากแบงก์กรุงเทพ มูลค่า 1,651 ล้าน

18 ก.ย. 2564 เวลา 5:23 น. 464

ปูนซีเมนต์ไทย (scc) แจ้ง ตลท. เอสซีจี เคมิคอลส์ เข้าถือหุ้นเพิ่มใน BST กรุงเทพซินธิติกส์ รวมกว่า 54% หลังซื้อเพิ่มจากแบงก์กรุงเทพมูลค่า 1,651 ล้านบาท

วานนี้ (17 ก.ย.) นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (“SCC”)  ทำรายงานแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถึงการการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด ว่า เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (“SCG Chemicals”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมด ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นบริษัทกรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด (“BST”) จำนวนร้อยละ 5.37 กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BBL”) ที่มูลค่า 1,651ล้านบาท 

 

โดยหลังจากการซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จ SCG Chemicals ถือหุ้นใน BST เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 54.20 และคาดว่าการซื้อขายหุ้นจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

 

ทั้งนี้ BST เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่ม Mixed C-4 เช่น บิวทาไดอีน น้ำยางไนไตรล์และยางสังเคราะห์ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะถูกนำไปใช้ในการผลิตสินค้าที่ สอดคล้องกับเมกะเทรนด์เช่น ถุงมือยางทางการแพทย์และยางรถยนต์ประหยัดพลังงาน โดย BST รับวัตถุดิบหลักจากโรงงานโอเลฟินส์ของ SCG Chemicals 

 

ดังนั้นการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน BST จะทำให้SCG Chemicals สามารถเพิ่มมูลค่าของสายการผลิตโอเลฟินส์ครบวงจร

ทั้งนี้ ในปี 2563 BST มียอดขายรวม 10,142 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 920 ล้านบาท และในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2564 มียอดขายรวม 10,685 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 3,905 ล้านบาท

การลงทุนดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 0.20 ของมูลค่าของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของ SCC สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการเข้าทำรายการนี้จะเท่ากับร้อยละ 3.68 

ดังนั้นการรายงานสารสนเทศข้างต้นจึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตาเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ที่มา: https://www.set.or.th/dat/mds_news/news/0003NWS170920211700490893T.pdf

แท็กที่เกี่ยวข้อง