กว่า 100 ชีวิตบุก “เดอะวัน” ทวงเงินประกันโควิด “เจอ จ่าย จบ”

02 ก.ย. 2564 เวลา 6:12 น. 1.7k

ผู้เคลมประกันโควิด “เจอจ่ายจบ” กว่า 100 คน บุกถามความชัดเจน หลังเจอจ่ายประกันทิพย์ ด้านผู้บริหารเดอะวัน แจงเหตุล่าช้า ยอดเคลมเยอะ โยนผู้เคลมส่งเอกสารไม่ชัดเจน ทำตรวจสอบนาน ยันสถานะการเงินแข็งแกร่ง

ผู้เอาประกันภัยกว่า 100 คน เดินทางมาเรียกร้อง ขอความชัดเจนในการจ่ายค่าสินไหมจากการติดเชื้อโควิด-19 กับ บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ได้เปลี่ยนชื่อจากบริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำประกันโควิด แบบ “เจอจ่ายจบ” ไว้ แต่ยังไม่ได้รับเงินค่าสินไหม รวมทั้งไม่สามารถติดต่อทางบริษัทได้

กว่า 100 ชีวิตบุก “เดอะวัน” ทวงเงินประกันโควิด “เจอ จ่าย จบ”

 

พร้อมเรียกร้องให้ทางบริษัท ทำหนังสือชี้แจงชัดเจนถึงกำหนดวันที่จะได้รับเงิน ซึ่งขณะนี้มีผู้ยื่นเคลมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ยังไม่ได้รับเงินแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังมีหลายรายที่พบว่า สถานะในระบบมีการเปลี่ยนย้อนกลับ จากได้วันนัดจ่ายเงิน วันที่ 31 ส.ค. 64 แต่เมื่อถึงวัน กลับพบว่า นอกจากเงินไม่ได้รับการโอนเข้าบัญชีแล้ว สถานะในระบบยังถูกเปลี่ยนเป็นอยู่ระหว่างพิจารณา

 

นายปัญญากร เครือสวัสดิกุล ผู้เอาประกันภัย ระบุว่า ทราบว่า ตนเองติดเชื้อโควิด19  ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 2564 และยื่นเอกสารเพื่อขอเคลมประกันภัยแบบเจอจ่ายจบ เมื่อวันที่ 28 พ.ค.  2564 วงเงิน 50,000 บาท แต่กลับไม่มีความคืบหน้า และไม่สามารถติดต่อบริษัทได้ ซึ่งตามสัญญากรมธรรม์จะต้องได้เงินเคลมภายใน 15 วัน

 

เช่นเดียวกับ นายเพชร สิทธิวงษ์ ผู้เอาประกันภัย ระบุว่า ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 และได้ยื่นเอกสารตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ มีเพียงแค่แจ้งผ่านทางเว็บไซต์ให้แจ้งคำร้องเพื่อขอเคลมประกันภัยเท่านั้น

กว่า 100 ชีวิตบุก “เดอะวัน” ทวงเงินประกันโควิด “เจอ จ่าย จบ”

นางสาวศศิกานต์ นิยมสถาปัตย์ ยอมรับว่า ทางบริษัทฯแจ้งว่าจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี วันที่ 3 ,7 และ 17 ก.ย. 2564  แต่ไม่เชื่อถือบริษัทฯ เพราะไม่ได้รับการติดต่อมานาน สร้างความเดือนร้อน ซึ่งคาดหวังจะได้เงินประกันภัยที่ทำไว้มาใช้รักษาตัวและใช้จ่ายในช่วงที่ต้องหยุดงาน

 

ด้านนายอรัญ ศรีว่องไทย   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยืนยันว่า ล่าสุดมีผู้ยื่นเอาประภัยภัยโควิด-19 ขอยื่นเคลมประกันทั้งหมด 6,000 ราย มูลค่าสินไหม 500 ล้านบาท โดยบริษัทฯจะโอนเงินให้กับผู้ที่ยื่นเอกสารเคลมและยังไม่ได้รับเงินเคลมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2564 จะโอนเข้าวันที่ 3,7 และ 17 ก.ย.64  นี้ จำนวน 2,000 คน มูลค่า 200 ล้านบาท 

กว่า 100 ชีวิตบุก “เดอะวัน” ทวงเงินประกันโควิด “เจอ จ่าย จบ”

“ยืนยันว่า บริษัทไม่ได้จ่ายล่าช้า และมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง แต่เนื่องจากช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและผู้เอาประกันภัย มีเอกสารที่ไม่ครบ ไม่ชัดเจน ทำให้บริษัทฯต้องตรวจสอบย้อนกลับ เช่น เอกสารทางการแพทย์จากโรงพยาบาล หรือใบ RP-PCR ที่ต้องมีความชัดเจน เพื่อให้การตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน ซึ่งตามปกติที่ระบุในกรมธรรม์ จะต้องเคลมเงินประกันภายใน 15 วันแต่หากเอกสารไม่ครบจะใช้เวลาในการจ่ายค่าสินไหมได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่มีหนังสือตอบกลับจากบริษัท “นายอรัญกล่าว

 

ผู้บริหารเดอะวัน ยังกล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้ปรับระบบการตรวจสอบและเร่งส่งเอกสารตอบกลับผ่านทางอีเมลล์ พร้อมกับเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเฉพาะเคลมประกันภัยโควิด 19  ยืนยันว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564  ได้มีการตอบกลับอีเมลล์ทุกกรณีพร้อมยืนยันว่า ปัจจุบันบริษัทฯมีรายได้จากเบี้ยประกันภัยทุกประเภท 300 ล้านบาทต่อเดือน และมีการเพิ่มทุน 200 ล้านบาท เมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2564  โดยประกันภัยโควิด 19 แบบเจอจ่ายจบ คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนกรมธรรม์ที่ขายไป

กว่า 100 ชีวิตบุก “เดอะวัน” ทวงเงินประกันโควิด “เจอ จ่าย จบ”

ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศปิดการขายประภันภัยโควิด-19แล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2564 และได้ทำการรีแบรนด์เป็น บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ที่ได้เปลี่ยนชื่อจากบริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อช่วงเดือนมิถุนายน 2564

แท็กที่เกี่ยวข้อง