JMART เปิดดีลกลุ่ม BTS เข้าซื้อหุ้น PP รวม 1.7 หมื่นล้านบาท

27 ส.ค. 2564 เวลา 5:53 น. 832

JMART-SINGER แจ้งตลท.ออกหุ้นเพิ่มทุน PP ให้กลุ่ม BTS ผ่าน VGI และ U รวมมูลค่า 17,000 ล้านบาท พร้อมส่งตัวแทนร่วมบริหาร 1 ราย คาดดีลเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาส 4 ปี 64

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (JMART) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,159,077,312 บาทเป็น 1,159,060,943 บาท 

จากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 384,803,597 บาท เป็น 1,543,864,540 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 384,803,597 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท เป็นการจัดสรรหุ้นจำนวน 342,361,387 หุ้น เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ราคาหุ้นละ 30.3370 บาท มูลค่า 10,386,217,397.42 บาท 

แบ่งเป็นบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI จำนวน206,241,800 หุ้น มูลค่า 6,256,757,486.60 บาท และบริษัท ยูซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ จำนวน 136,119,587 หุ้น มูลค่า 4,129,459,910.82 บาท

นอกจากนี้ จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (JMART-W6) จำนวน 42,060,884 หน่วย จัดสรรให้ VGI จำนวน 25,337,882 หน่วย และ U จำนวน 16,723,002 หน่วยอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W6 ต่อ 1 หุ้นสามัญ วันครบกำหนดอายุไม่เกิน 3 ปี 9 เดือนนับแต่วันที่ออก และราคาใช้สิทธิ 30.3370 บาทต่อหุ้น 

รวมถึงจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 42,060,884 หุ้น รองรับการใช้สิทธิ JMART-W6 และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 381,326 หุ้นรองรับการใช้สิทธิ JMART-W3 และ JMART-W4

อย่างไรก็ตาม หลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละราย และผู้ลงทุนแต่ละรายใช้สิทธิ JMART-W6 ครบทั้งจำนวน จะส่งผลให้ VGI ถือหุ้น 206,241,800 หุ้น หรือ 15% ส่วน U ถือหุ้น 136,119,587 หุ้น หรือ 9.90% รวมเป็น 24.9% รวมถึงมีการส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ 1 ราย คือนายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ

ด้าน บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (SINGER) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 702,000,000.00 บาท เป็น 533,009,737.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 838,017,578.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 305,007,841 หุ้น พาร์หุ้นละ 1.00 บาท แบ่งเป็นจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) จำนวน 96,341,464 หุ้น อัตราส่วนการจัดสรรจะอยู่ในช่วง 5.171-5.533 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน หุ้นละ 36.3005 บาท รวมมูลค่า 3,497,243,313.93 บาท

 

ขณะเดียวกัน จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ PP จำนวนไม่เกิน 197,108,696 หุ้น พาร์หุ้นละ1.00 บาท หุ้นละ 36.3005 บาท มูลค่ารวม 7,155,144,219.15 บาท ให้แก่ U ทำให้ U เข้าถือหุ้นในสัดส่วน24.90% และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่3 (SINGER-W3) จำนวน 11,557,681 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย ให้แก่ U อายุใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 36.3005 บาทต่อหุ้น รวมถึงจะออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินเพิ่มเติมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JMART กล่าวว่า VGI และ เป็นบริษัทในกลุ่ม BTS Group Holdings เข้ามาร่วมลงทุนครั้งนี้ นับเป็นโอกาสใหญ่ที่ได้ผสานพลังร่วมกับกลุ่มผู้นำในธุรกิจโลจิสติกส์ สื่อโฆษณา และอสังหาริมทรัพย์ ที่มีอีโคซิสเต็มครบวงจร 

สะท้อนความเชื่อมั่นใน JMART SINGER และ JMT ที่มีศักยภาพการเติบโตอีกมาก ซึ่งเป็นการปลดล็อกฐานเงินทุนที่เพิ่มขึ้น และแผนการTransform และ Synergy ร่วมกันในทุกรูปแบบ โดยเป็นการมองระยะยาวไปอีก 3 - 5 ปีจากนี้ ด้วยเม็ดเงินระดมทุนก้อนใหญ่ ที่สามารถรองรับการขยายธุรกิจ แม้ภายใต้สถานการณ์โควิด ก็เชื่อมั่นได้ว่า เจมาร์ทมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

ด้าน U แจ้งตลท.ว่า ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน JMART และ SINGER คาดจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 4 ปี 2564 โดยแหล่งเงินทุนมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 2-5% ต่อปี ซึ่งการกู้ยืมจากสถาบันการเงินดังกล่าวไม่มีเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด และแหล่งเงินทุนส่วนที่เหลือมาจากกระแสเงินสด อีกทั้งการใช้เงินลงทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง