ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 1 บาท

27 ส.ค. 2564 เวลา 4:15 น. 128

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญระหว่างกาล จากเงินกำไรของผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท กำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)หรือBBL แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564

Bangkok Bank approved that an interim dividend

be paid at the rate of Baht 1.00 per ordinary share

 

Bangkok Bank approved that an interim dividend from the profit of the operations for the first half of the year 2021 be paid on September 23, 2021 at the rate of Baht 1.00 per ordinary share.

 

The meeting of the Board of Directors of Bangkok Bank Public Company Limited No.8/2021 held on August 26, 2021, at which the Board had adopted the following resolutions. Approved that an interim dividend for the operations for the first half of the year 2021 be paid on September 23, 2021 at the rate of Baht 1.00 per ordinary share. The record date for determining shareholders’ right to receive the dividend shall be September 9, 2021. 

แท็กที่เกี่ยวข้อง