svasdssvasds

วิจัยกรุงศรีประเมินท่องเที่ยวไทยใช้เวลาฟื้น 4-5ปี

25 ส.ค. 2564 เวลา 23:20 น. 153

วิจัยกรุงศรีแนะภาคธุรกิจปรับตัว 4ด้าน แนะภาคธุรกิจปรับตัว 4ด้าน “สภาพคล่องเพียงพอ-ออกแบบตลาดเหมาะกับลูกค้ารับมือความเปลี่ยนแปลงได้ฉับพลัน-แสวงหาผู้ร่วมทุนที่แข็งด้านทุนและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทำตลาด”

ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัย และหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยาหรือ BAYกล่าวในงานสัมมนา Thailand Focus 2021:Thriving in the Next Normal ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “  Living in Next Normal: Covid-19 Lessons Learned and Future Directions :วิถีดำรงชีพยุคใหม่ : ถอดบทเรียนโควิด-19 สู่ทิศทางแห่งอนาคต” โดยระบุว่า   ประเทศไทยได้รับผลสะเทือนจากโควิดอย่างมาก  แต่ภาคธุรกิจต่าง ๆ นั้นได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน 

ทีมวิจัยเศรษฐกิจของธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้คำนวณผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เอาไว้ รวมทั้งการฟื้นตัวด้วย  โดยพบว่าอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบสูงสุดนั้น มีรายได้ลดลงระหว่าง 30-50%  ซึ่งก็คือ อุตสาหกรรมการบิน โรงแรม ร้านอาหาร อุตสาหกรรมสันทนาการและภาคบริการ  ส่วนกลุ่มที่มีความแข็งแกร่งที่ได้รับผลกระทบน้อยก็อย่างเช่น อาหาร โทรคมนาคม

ดร.สมประวิณกล่าวถึงการฟื้นตัวว่า  ภาคที่ได้รับผลกระทบมากก็ย่อมฟื้นตัวช้า อย่างอุตสาหกรรมการบิน ท่องเที่ยวจะค่อย ๆ ฟื้นตัวในช่วงปลายปี ไปจนถึงต้นปี2565  แต่อาจจะต้องใช้เวลาถึง 4-5 ปีกว่าที่การท่องเที่ยวจะกลับมาเหมือนเดิม โดยได้จัดแบ่งการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวเป็น 4ระยะ  ได้แก่ 1. ระยะสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวและกิจการภายในประเทศ    2. กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย   3. ทำข้อตกลงพิเศษ หรือที่เรียกว่า Bubble Tourism กับประเทศอื่น ๆ และ 4.การกลับไปสู่ภาวะปกติซึ่งเป็นระยะสุดท้าย

 

“ เมื่อต้นปีมีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนจากระยะ 2 เข้าสู่ระยะที่ 3 แต่การระบาดของโควิดสายพันธุ์เดลต้าทำให้กลับไปสู่ระยะ 1 ทันที อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่าการที่ประเทศไทยมีวัคซีนเพิ่มขึ้น จะทำให้สถานการณ์พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว”

อย่างไรก็ตาม  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยจำเป็นจะต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงหลังโควิด โดยอุตสาหกรรมต้องปรับตัวหรือมีการเปลี่ยนแปลงใน 4 ด้านประกอบด้วย  1. ด้านสังคมในอนาคต คนจะมีอายุยืนขึ้น ดังนั้นจะมีคนหลายรุ่นอยู่ในสังคม ซึ่งแต่ละช่วงวัยนั้นมีความต้องการเฉพาะตัว  ดังนั้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของไทยจำเป็นจะต้องปรับตัวและทำแผนให้ครอบคลุมความต้องการของคนแต่ละช่วงอายุด้วย

2. การทำแผนการตลาดที่ตอบโจทย์ความต้องของชนชั้นกลาง ซึ่งต้องสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่หลากหลายเฉพาะตัวมากขึ้น 3. การใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในธุรกิจการท่องเที่ยว  เช่น ระบบนำร่อง(Navigation System )การจองตั๋ว ที่พัก และบริการออนไลน์  และอื่น ๆ ที่ควรนำมาใช้เพื่อให้นักท่องเที่ยววางแผนการท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น

4. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะได้รับความสนใจมากขึ้น และคนจะสนใจการป้องกันหรือการทำให้มีสุขภาพดีไว้เสมอมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจและมีศักยภาพมาก

 

 "ประเทศไทยต้องมีสภาพคล่องเพียงพอเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ มีการออกแบบตลาดที่เหมาะกับลูกค้า สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันได้ รวมทั้งธุรกิจที่มีอยู่ต้องแสวงหาผู้ร่วมทุน หรือ ผู้ร่วมกิจการที่มีความแข็งแกร่งในด้านทุน หรือเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการตลาดเพื่อให้สามารถปรับตัวได้อย่างเข้มแข็ง"ดร. สมประวิณกล่าว

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง