กรุงเทพประกันชีวิต ขยายความคุ้มครองประกันโควิด-19

02 ส.ค. 2564 เวลา 9:28 น.256

กรุงเทพประกันชีวิต ขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ให้กับลูกค้าประกันสุขภาพรายบุคคลและประกันกลุ่ม สำหรับการรักษาโควิด-19 แบบ Home Isolation หรือ Community Isolation ตามเงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ

ม.ล.จิรเศรษฐ์ ศุขสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) BLA เปิดเผยว่า บริษัทได้ขยายความคุ้มครองรักษาพยาบาลโควิด-19 ตามเงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ ทั้งส่วนของค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวัน ให้กับลูกค้าที่ถือประกันสุขภาพแบบรายบุคคลและประกันกลุ่ม กรณีที่ต้องพักรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation ตามคำสั่งนายทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ม.ล.จิรเศรษฐ์ ศุขสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

นอกจากนี้ กรุงเทพประกันชีวิต ยังเพิ่มความห่วงใยที่ดูแลครอบคลุมแก่ผู้ที่ได้รับเชื้อโควิด-19 ในการรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation ด้วยโครงการ BLA Health Partner [email protected] เพื่อช่วยดูแลและให้คำปรึกษาโดยทีมบุคคลากรของศูนย์บริการการแพทย์กรุงเทพประกันชีวิต พร้อมมอบคอยช่วยเหลือหากลูกค้ามีความจำเป็นในกรณีฉุกเฉิน

บริษัทฯยังได้จัดเตรียมชุด “กักตัวอุ่นใจ” ประกอบด้วยอาหารและยา ให้สามารถดูแลตัวเองเบื้องต้น หรือผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกรับสิทธิการรักษาทางไกลแบบ (Telemedicine) เพื่อรับการปรึกษาเฉพาะทาง สำหรับลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ Home Isolation สามารถแจ้งขอรับบริการผ่านช่องทาง Line Official @blahealthpartner

 

ทั้งนี้ กรุงเทพประกันชีวิต ปรับลดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองสำหรับประกันสุขภาพเหลือเพียง 14 วัน สำหรับกรมธรรม์ประกันสุขภาพใหม่ที่มีผลคุ้มครองภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 อีกด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง