ธนาคารออมสิน เปิดให้อัปเดต MyMo เวอร์ชันล่าสุด 2.1.0 กู้ "สินเชื่ออิ่มใจ"

26 ก.ค. 2564 เวลา 17:09 น.226.4k

ธนาคารออมสิน เปิดให้อัปเดตแอปฯ MyMo เวอร์ชันล่าสุด 2.1.0 ยื่นกู้ "สินเชื่ออิ่มใจ" ผ่าน MyMo กู้ได้สูงสุด 100,000 บาท โดยไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ตรวจสอบวิธีดาวน์โหลดด่วนรับสิทธิสินเชื่อ

จากกรณีที่ ธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการเยียวยาเปิดให้ประชาชนสามารถยื่นกู้สินเชื่อ “อิ่มใจ” ของธนาคารออมสิน

 

 เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา กู้สูงสุดได้ไม่เกิน 100,000 บาท โดยไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

 

ปรากฏว่าหลังจากเปิดให้ลงทะเบียน ธนาคารออมสิน  ได้เปิดให้ผู้ผ่านหลักเกณฑ์ สินเชื่ออิ่มใจธนาคารออมสิน สามารถยื่นขอกู้ที่ แอป MyMo   ปัจจุบันพบว่ามีผู้ลงทะเบียนและส่งข้อมูลกิจการร้านอาหารของตนเองให้ ธนาคารตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตันแล้ว เป็นจำนวนกว่า 25,000 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ค. 64)

 

สำหรับสินเชื่อ “อิ่มใจ” ธนาคารออมสิน เปิดให้ผ่านแอปฯMyMo เท่านั้น และ ต้องอัปเดต MyMo เป็นเวอร์ชันล่าสุด 2.1.0

 

สำหรับผู้ใช้งาน iOS

ธนาคารอยู่ระหว่างปรับปรุงเมนูสินเชื่ออิ่มใจบนระบบปฏิบัติการ iOS สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ธนาคารจะยังคงรักษาสิทธิให้ท่านและจะเปิดเมนูให้สมัครเร็ว ๆ นี้

 

ธนาคารออมสิน เปิดให้อัปเดต MyMo เวอร์ชันล่าสุด 2.1.0 กู้ "สินเชื่ออิ่มใจ"

 

ธนาคารออมสิน เปิดให้อัปเดต MyMo เวอร์ชันล่าสุด 2.1.0 กู้ "สินเชื่ออิ่มใจ"

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

 

วงเงินสินเชื่อต่อราย

  • ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

 

กลุ่มเป้าหมาย

เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มิใช่หาบเร่ แผงลอย เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า/ ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์/ ภัตตาคาร/ ร้านอาหาร Stand Alone เป็นต้น

 

ระยะเวลาการกู้ยืม

  • ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก
  • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย เมื่อรวมระยะเวลาปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 5 ปี

 

อัตราดอกเบี้ย

  • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)

 

หลักประกัน

  • ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

ช่องทางการลงทะเบียนและเอกสารที่ใช้ประกอบการกู้สินเชื่อ

  • ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th
  • ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

-แนบรูปถ่ายสถานประกอบการของตนเอง

- แนบรูปถ่ายใบเสร็จ/ สัญญาเช่า/ ใบทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการประกอบ กิจการและการเป็นเจ้าของ

- ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารออมสินหลังจากลงทะเบียนแล้วภายใน 5 วันทำการ

- คุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้น ยื่นขอกู้ได้ที่ MyMo Application

 

หมายเหตุ : เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อัปเดตเวอร์ชันล่าสุด 2.1.0 ก่อนทำรายการ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://mymobygsb.com/Loan-Imjai.html

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง