เปิดราคาหุ้น 7UP ตั้งแต่ปี 64 บวก 2.89 บาท พุ่งกว่า 672.09%

25 ก.ค. 2564 เวลา 10:10 น.5.7k

ราคาหุ้นตระกูล “พุ่มพันธุ์ม่วง” เอี่ยวลงทุน 4 ราย ปรับเพิ่มขึ้นจากต้นปีทุกบริษัท พบ 7UP พุ่ง 672% WP เพิ่มขึ้น 16.35% SDC บวก 32.25% และ TKS บวก 56.55% เผย “รชต” เก็บ 7UP อีก 47.45 ล้านหุ้น ถือรวมกับ “สมยศ” ที่ 785.25 ล้านหุ้น

ในบรรดานักลงทุนรายใหญ่ที่เป็นที่น่าสนใจ ต้องมีตระกูล “พุ่มพันธุ์ม่วง” อยู่ด้วย เพราะนอกจากจะมีรายชื่อในผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไทยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จำนวน 5 บริษัทแล้ว ราคาหุ้นยังปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (7UP) ซึ่งจากรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่า เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายรชต พุ่มพันธุ์ม่วง ซื้อหุ้นของ 7UP เพิ่ม47,450,000 หุ้น หรือ 0.92% ส่งผลให้มีหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 294,250,000 หุ้น หรือ 5.72% และเมื่อรวมกับพล.ต.ต.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ซึ่งเป็นบิดามีหุ้นอยู่ที่ 491,000,034 หุ้น หรือ 9.94% จะอยู่ที่ 785,250,034 หุ้นหรือ 15.66%

อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้น 7UP ปิดวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ 3.32 บาท เพิ่มขึ้น 0.32 บาท หรือ 10.67% โดยตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันปรับเพิ่มขึ้น 2.89 บาท หรือ 672.09% จากราคาปิดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ปิดที่0.43 บาท ซึ่งมีราคาสูงสุดอยู่ที่ 3.36 บาท เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ 0.42 บาทเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 หากเทียบราคาหุ้นต่ำสุดและสูงสุด พบว่าปรับเพิ่มขึ้น 2.94 บาท หรือ 700% นอกจากนี้ ในช่วงวันที่ 1-23 กรกฎาคม 2564 ราคาปรับขึ้นต่อเนื่องรวม 1.41 บาท หรือ 73.82% อีกทั้งเป็นการปรับเพิ่มขึ้น 13 วัน ลดลง 3 วัน ไม่เปลี่ยนแปลง 1 วัน และปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกันถึง 9 วันติด เมื่อวันที่ 9 – 21 กรกฎาคม 2564

สำหรับ 5 อันดับผู้ถือหุ้นใหญ่ 7UP คือ บริษัท พาหนะ อินเวสเตอร์ จำกัด จำนวน 915,404,678 หุ้น หรือ18.52%, พล.ต.ต. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง จำนวน 491,000,034 หุ้น หรือ 9.94%, นายรชต พุ่มพันธุ์ม่วง จำนวน246,800,000 หุ้น หรือ 4.99%ม นาย วิโรจน์ นูคำดี จำนวน 210,209,400 หุ้น หรือ 4.25% และ MISS JERDNAPANG THAMCHUANVIRIYA จำนวน 128,745,300 หุ้น หรือ 2.61%

 

ขณะที่ ตั้งแต่ต้นปี ถึงวันที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ราคาหุ้นที่ตระกูล “พุ่มพันธุ์ม่วง” ปรากฏในรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ราคาปรับขึ้นทุกหุ้น โดยบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (WP) เพิ่มขึ้น 0.70 บาทหรือ 16.35%, บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (SDC) เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ 32.25% และบริษัทที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (TKS) เพิ่มขึ้น 3.45 บาท หรือ 56.55% ส่วนบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์จำกัด (มหาชน) (THL) ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP และ NC

แท็กที่เกี่ยวข้อง