ธนาคารพาณิชย์ 10แห่งฟันกำไรไตรมาสสองเฉียด 70% ครึ่งปีแตะ 9.78หมื่นล้านบาท

21 ก.ค. 2564 เวลา 18:38 น.343

กลุ่มแบงก์ กำไรโตพุ่งไตรมาสสองเฉียด 70% -ครึ่งปีรวม 9.78หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 26.63%จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเฉพาะ 5แบงก์ใหญ่กอดกำไรเหนียวแน่น กสิกรไทยชี้โจทย์ท้าทายประคองกำไรครึ่งปีหลัง

10 ธนาคารธนาคารพาณิชย์ ได้แก่  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)  บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB)  บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB)  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)  บมจ.ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต(TTB)  บมจ.ธนาคารทิสโก้(TISCO)  บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร(KKP) บมจ. และแลนด์แอนด์เฮ้าส์(LHFG) และบมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย(CIMBT)

 

มีกำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2564 รวม 51,263ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20,957 ล้านบาทหรือคิดเป็น 69.14% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อนอยู่ที่ 30,307ล้านบาท  และเมื่อรวมครึ่งแรกของปี 2564 มีกำไรสุทธิรวม 97,896 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20,751ล้านบาทหรือ 26.89%

 

สำหรับไตรมาสสองปี 2564 กำไรสุทธิที่ปรับเพิ่ม 69.14%  นำโดยธนาคาร กสิกรไทย 309%   ธนาคาร กรุงศรี 123.5% ธนาคารกรุงเทพ 105.4% ซีไอเอ็มบีไทย 100.32% และกรุงไทย 60.08% ที่เหลือ 2 ธนาคารกำไรปรับลดลง  ได้แก่ ทีทีบี และ แอลเอชเอฟจี

 

เมื่อพิจารณางวดครึ่งปีแรกพบว่า ธนาคารที่มีกำไรเติบโตสูงสุด คือ กสิกรไทย 104.4% รองลงมาเป็นธนาคาร กรุงศรี 55.45% โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นจากการบันทึกกำไรพิเศษของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจากการขายหุ้นในบริษัท เงินติดล้อ จำากัด (มหาชน) (เงินติดล้อ) ในไตรมาส 2/2564 หากไม่รวมการบันทึกกำไรพิเศษ  กำไรสุทธิจากการด าเนินธุรกิจปกติในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ลดลง 5.0% หรือจำนวน 678 ล้านบาท จากช่วงครึ่งแรกของปี 2563  

 

ตามด้วยธนาคาร กรุงเทพ 23.4%    ธนาคารทิสโก้ 21.85% และธนาคารกรุงไทย 13.37%  โดยมี 3 ธนาคารที่กำไรปรับลดลงได้แก่ ซีไอเอ็มบีไทย   ทีทีบี  และแอลเอซเอฟ

 

ธนาคารพาณิชย์ 10แห่งฟันกำไรไตรมาสสองเฉียด 70%  ครึ่งปีแตะ 9.78หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ ยังคงให้น้ำหนักในการตั้งสำรองต่อเอ็นพีแอลในไตรมาสสองของปีนี้ ส่วนใหญ่กันสำรองฯ ปรับเพิ่มจากไตรมาสก่อนเห็นได้จากธนาคาร กรุงเทพ สัดส่วนกันสำรองต่อเอ็นพีแอลอยู่ที่ 190.33% กรุงไทย 160.70% ไทยพาณิชย์ 142.34% กสิกรไทย 154.09%  กรุงศรีฯ 175.79% ทีทีบี  124.98%  ทิสโก้ 213.75%ซีไอเอ็มบีไทย 110.38%  ยกเว้น ธนาคารเกียรตินาคินกันสำรองลดลง  

 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า การประคองผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ยังเป็นโจทย์ที่ท้าทาย เพราะสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในภาพรวมยังคงขึ้นอยู่กับการสกัดการแพร่ระบาดของโควิด 19 การเร่งจัดหาและกระจายวัคซีน

 

ตลอดจนการเยียวยาภาคส่วนที่ถูกกระทบจากวิกฤตโควิดที่ทันต่อสถานการณ์ และสำหรับโจทย์ภารกิจเฉพาะหน้าที่สำคัญของสถาบันการเงิน น่าจะอยู่ที่การเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ในกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs และรายย่อยในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมเข้มงวด 10 จังหวัด

 

โดยจากข้อมูลธปท. สินเชื่อ SMEs และรายย่อยใน 10 จังหวัดดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 31.9% ของสินเชื่อรวม ณ ไตรมาสที่ 1/2564 ของระบบธนาคารพาณิชย์

ธนาคารพาณิชย์ 10แห่งฟันกำไรไตรมาสสองเฉียด 70%  ครึ่งปีแตะ 9.78หมื่นล้านบาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง