ธ.ก.ส.พักชำระหนี้และดอกเบี้ยช่วยเหลือลูกหนี้ เปิดลงทะเบียนวันนี้

18 ก.ค. 2564 เวลา 22:05 น. 9.6k

ธ.ก.ส.ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบุคคล ผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 เดือน ผู้ที่สนใจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่19 ก.ค. นี้เป็นต้นไป

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้รัฐบาลเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยจำกัดการเคลื่อนย้ายของประชาชน และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบทั้งประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกร

 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องของผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกระทรวงการคลังที่มอบหมายให้ธนาคารของรัฐ รวมถึง ธ.ก.ส.ดำเนินมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) ตามความสมัครใจ ให้กับลูกค้าเกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกรโดยพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระอย่างน้อย 2 เดือน นับจากงวดชำระเดิม 

 

ทั้งนี้แนวทางการช่วยเหลือขึ้นอยู่กับการได้รับผลกระทบและศักยภาพของลูกค้าเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 และเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข

 

โดยสามารถแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมโครงการได้ผ่านช่องทาง LINE Official : BAAC Family เว็บไซต์ https://www.baac.or.th และ Call Center 02 555 0555 หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 และสำหรับลูกค้าเกษตรกรและบุคคล ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564

 

ธ.ก.ส.พักชำระหนี้และดอกเบี้ยช่วยเหลือลูกหนี้ เปิดลงทะเบียนวันนี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง