ธนารักษ์ ลุยเปิดประมูล สนามกอล์ฟบางพระ ขายซอง 16-18 ส.ค.นี้

16 ก.ค. 2564 เวลา 7:48 น. 113

กรมธนารักษ์ เดินหน้าเปิดประมูลโครงการปรับปรุงและบริหารจัดการกิจการสนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี โดยจะเปิดขายซองเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ใน วันที่ 16-18 ส.ค.นี้ และเปิดยื่นซอง 3 ก.ย.64 หวังเร่งเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรายได้เข้ารัฐ

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่จริง และเตรียมความพร้อมสำหรับจะเปิดการประมูลโครงการปรับปรุงและบริหารจัดการโครงการสนามกอล์ฟบางพระ ซึ่งอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ. 350 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเนื้อที่ประมาณ 633-3-34 ไร่ โดย กรมธนารักษ์ได้ประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 และให้เอกชนที่สนใจเข้าซื้อซองเอกสารประมูลได้ตั้งแต่วันที่ 16–18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ กรมธนารักษ์ และยื่นซองเอกสารในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 15.00 น. ณ กรมธนารักษ์ โดยจะปิดรับซองเอกสารข้อเสนอ ในเวลา 15.00 น.

 

ยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์

โดยอธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวต่อว่า การเปิดประมูลโครงการปรับปรุงและบริหารจัดการกิจการสนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี ผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ได้รับสิทธิการประมูลต้องชำระให้ทางราชการ มีดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมการจัดหาผลประโยชน์ขั้นต่ำ 283,893,430 บาท โดยชำระเต็มจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือแบ่งชำระเป็นรายงวด 5 งวด อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3

2. ค่าเช่ารายปี ปีแรก 12,824,606 บาท โดยจะปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9 ทุก 3 ปี

3. ค่าส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) ในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่ายทุกปีตลอดอายุสัญญา

4. ปรับปรุงสนามกอล์ฟบางพระ ไม่น้อยกว่า 18 หลุม มูลค่าไม่ต่ำกว่า 160,000,000 บาท

5. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงแรม สโมสร ที่พักแคดดี้ และอาคารอื่นๆ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 150,000,000 บาท

6. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ (Golf Academy) มูลค่าไม่ต่ำกว่า 4,760,000 บาท

สนามกอล์ฟบางพระ

ทั้งนี้ สนามกอล์ฟบางพระ เป็นสนามกอล์ฟเก่าแก่ อันดับต้นๆ ของประเทศไทย สร้างในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยอยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน ต่อมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้ามาดำเนินการบริหารจัดการต่อ และในช่วงต้นปี 2560 กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการขอคืนที่ดินราชพัสดุแปลงนี้จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อนำมาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านสังคมตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะนำมาเปิดประมูลซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเข้ารัฐให้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

           

สำหรับ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถสอบถามรายละเอียดหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์เพิ่มเติมได้ที่ www.treasury.go.th หรือ Facebook ส่วนประชาสัมพันธ์ กรมธนารักษ์ และ Call center โทร. 0 2059 4999

สนามกอล์ฟบางพระ

แท็กที่เกี่ยวข้อง