ส่องความมั่งคั่ง "10 เศรษฐีหุ้นไทย" ใครรวยขึ้น - ใครจนลง

14 ก.ค. 2564 เวลา 5:08 น. 2.5k

เปิดความมั่งคั่ง10 เศรษฐีหุ้นไทย ถือครองมูลค่าหุ้นรวมกัน (ณ 9 ก.ค. 64 )กว่า 5 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร่วม 1.68 หมื่นล้านบาท จากสิ้นปี 63 แต่มั่งคั่งลดลง 1.35 หมื่นล้านบาท จากไตรมาส1/ 64

 

"ฐานเศรษฐกิจ" ได้รวบรวมการถือหุ้นรายใหญ่ประเภทบุคคลธรรมดา ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 พบ "10 เศรษฐีหุ้นไทย" มีมูลค่าการถือครองหุ้นไทยรวมกัน 500,366 ล้านบาท มั่งคั่งเพิ่มขึ้น16,762 ล้านบาท หรือเพิ่ม 3.47% จากสิ้นปี 63 ที่มีมูลค่าการถือหุ้นรวมกัน 483,604 ล้านบาท

 

อย่างไรก็ดีเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกปี 64 "10 เศรษฐีหุ้นไทย" มั่งคั่งลดลง 13,552 ล้านบาท หรือลดลง 2.64%  

เรียงลำดับความมั่งคั่งจากมูลค่าพอร์ตหุ้นที่ถือ มีดังนี้

 

ส่องความมั่งคั่ง "10 เศรษฐีหุ้นไทย" ใครรวยขึ้น - ใครจนลง

 

1.นายสารัชถ์ รัตนาวะดี  มูลค่าพอร์ตถือหุ้น 138,688 ล้านบาท

 

สารัชถ์ รัตนาวะดี กรรมการรองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ถือครองหุ้นมูลค่ารวม 138,688 ล้านบาท  จากการเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ของ GULF สัดส่วน 35.55% แต่เทียบสิ้นปี 2563 ความมั่งคั่งของสารัชถ์ ลดลง 4,171 ล้านบาท หรือ -2.92 % เนื่องจากมูลค่าหุ้น GULF ปรับลดลงจาก 34.25 บาท ณ 30 ธันวาคม 2563 มาอยู่ระดับ 33.25 บาท ณ วันที่  9 กรกฏาคม  2564 

 

2.นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ  มูลค่าพอร์ตถือหุ้น 61,249 ล้านบาท                               

 

นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หรือ "หมอเสริฐ" เจ้าของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ - นนทเวช และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ถือครองหุ้นมูลค่ารวม 61,249 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นที่หมอเสริฐถือครองทั้ง บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส สัดส่วน 16.04% , บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) สัดส่วน 15% และบมจ.โรงพยาบาลนนทเวช (NTV)  1.37% โดยเทียบจากสิ้นปี 2563 หมอเสริฐรวยเพิ่มขึ้น 8,696  ล้านบาท หรือเพิ่ม  16.55%

 

3.นายนิติ โอสถานุเคราะห์  มูลค่าพอร์ตถือหุ้น  57,576 ล้านบาท                           

นิติ โอสถานุเคราะห์ นักลงทุนรายใหญ่ ทายาทอาณาจักรโอสถสภา ถือครองหุ้นมูลค่ารวม 57,576 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,881ล้านบาท หรือเพิ่ม 23.30% จากสิ้นปี 2563 ที่ถือหุ้นมูลค่ารวม 46,695 ล้านบาท 

 

พอร์ตหุ้นที่นิติ ถือประกอบด้วยหุ้น บมจ.โอสถสภา (OSP) สัดส่วน 23.80% , บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) 9.55%, บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO ) 5.06%,บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN) 1.72%, บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ( CENTEL) 3.06% ,บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA ) 2.51% ,และบมจ.กรุงเทพประกันภัย (BKI ) 2.09%    

 

4.นายสมโภชน์ อาหุนัย  มูลค่าพอร์ตถือหุ้น 51,295 ล้านบาท                                    

สมโภชน์ อาหุนัย เจ้าของ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) กิจการธุรกิจพลังงานจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีมูลค่าหุ้นที่ถือครองรวม 51,295 ล้านบาท จากหุ้นที่ถือสัดส่วน 23.21% มีมูลค่าเพิ่มถึง 8,657 ล้านบาทหรือเพิ่ม 20.30% จากสิ้นปี 2563 ที่มีมูลค่า 42,638 ล้านบาท

 

5.นางดาวนภา เพ็ชรอำไพ มูลค่าพอร์ตถือหุ้น 41,760 ล้านบาท                               

นางดาวนภา เพ็ชรอำไพ และชูชาติ เพ็ชรอำไพ เจ้าของบมจ.เมืองไทยแคปปิตอล (MTC) มั่งคั่งเป็นอันดับ 5 และ 6 โดยดาวนภา เพ็ชรอำไพ ถือหุ้น MTC สัดส่วน 33.96% มูลค่าถือครอง 41,760 ล้านบาท ลดลง 720 ล้านบาท  หรือ -1.69% จากสิ้นปี 2563

 

6.นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ  มูลค่าพอร์ตถือหุ้น 41,568 ล้านบาท                               

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ถือหุ้น MTC สัดส่วน 33.49% และยังถือหุ้นอื่นๆ อีก5 ตัว มีมูลค่การถือครองรวม 41,568 ล้านบาท มูลค่าลดลง 657 ล้านบาทหรือ -1.56% จากสิ้นปี 2563

 

7.น.ส.ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ มูลค่าพอร์ตถือหุ้น  31,185 ล้านบาท  

 

ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ.คาราบาวกรุ๊ป(CBG) ถือหุ้นใหญ่ CBG เป็นอันดับ 2 สัดส่วน 21.00% มีมูลค่าถือครองหุ้นรวม 31,185 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,140 ล้านบาท หรือเพิ่ม 29.69% จากสิ้นปี 2563              

 

8.นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ มูลค่าพอร์ตถือหุ้น 28,218 ล้านบาท     

 

วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ กรรมการบริษัททีโอเอ ทายาทคนโตของอาณาจักรสี TOA ถือครองหุ้นบมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น(STARK) สัดส่วน 48.69% และบมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) (TOA) สัดส่วน 9.00% มีมูลค่าการถือครองรวม 28,218 ล้านบาท ลดลง  6,649  ล้านบาท หรือ -19.07% จากสิ้นปี 2563 ที่ถือครองหุ้นมูลค่ารวม 34,867 ล้านบาท

 

9.นาย ฮาราลด์ ลิงค์  มูลค่าพอร์ตถือหุ้น  25,709 ล้านบาท

 

ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) ถือครองหุ้นมูลค่ารวม 25,709 ล้านบาท ลดลง 5,053 ล้านบาท หรือ -16.43% จากสิ้นปี 63 โดย ฮาราลด์ ถือหุ้น BGRIM สัดส่วน 24.30% และ บมจ.อมตะ วีเอ็น (AMATAV) 0.82%       

 

10.นายคีรี กาญจนพาสน์  มูลค่าพอร์ตถือหุ้น 23,118 ล้านบาท     

 

อันดับ10 เป็น "คีรี กาญจนพาสน์" ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) ถือครองหุ้นมูลค่ารวม  23,118  ล้านบาท ลดลง 1,362 ล้านบาท หรือลดลง 5.56% จากสิ้นปี 2563 ที่มูลค่าพอร์ตถือหุ้นรวม 24,480 ล้านบาท   โดยเป็นการถือหุ้นในหุ้น  BTS สัดส่วน 19.45% และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท (BTSGIF) 2.14%

 

อนึ่ง ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 ปิดที่ 1,552.09 จุด เพิ่มขึ้น 102.74 หรือ+7.09% จากสิ้นปี 2563 ที่ปิดที่ 1,449.35 จุด ขณะที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) อยู่ที่ 17.84 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.73 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10.74% จากสิ้นปี 2563 อยู่ที่ 16.11 ล้านล้านบาท