ตลท.เตือนซื้อขายหุ้น POST-THAI วันสุดท้าย 17 พ.ค. ก่อนขึ้น SP

13 พ.ค. 2564 เวลา 2:18 น. 572

ตลท. แจ้งซื้อขายชั่วคราวหุ้น บมจ. บางกอก โพสต์  (POST) และ บมจ. การบินไทย  (THAI) วันสุดท้าย 17 พ.ค. 2564 เป็นวันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์  


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งเตือนกรณีเปิดซื้อขายชั่วคราวหลักทรัพย์ บมจ. บางกอก โพสต์  (POST) และ บมจ. การบินไทย  (THAI) ว่า วันที่ 17 พ.ค. 2564 เป็นวันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์  

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ POST และ THAI ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป และเนื่องจาก POST และ THAI เป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) จนกว่าบริษัทจะดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปและดำเนินการให้บริษัทมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ