JWD ออกหุนกู้ 1,900 ล้านบาท ชู CGIF ค้ำประกัน

22 มี.ค. 2564 เวลา 9:12 น. 365

JWD จับมือ TWIN PINE GROUP ออกหุ้นกู้ 1,900 ล้านบาท นำร่อง 700 ล้านบาท อายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 2.1% ชู CGIF ค้ำประกัน หนุนเครดิตเพิ่ม อายุเฉลี่ยยาวขึ้น

นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกัน มูลค่ารวม 700 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.1% ให้กับนักลงทุนสถาบันในวันที่ 5 มีนาคมนี้ เพื่อนำเงินไปใช้ขยายการลงทุนธุรกิจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนภายในประเทศ เพิ่มศักยภาพการให้บริการและผลักดันการเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 

ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ซีอีโอ เจดับปลิว

 

ทั้งนี้เป็นออกภายใต้ Medium Term Note (MTN) Programme ที่มีวงเงินรวม 1,900 ล้านบาท เสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบัน ได้รับการจัดอันดับเครดิตเรตติ้งที่ AAA โดยบริษัท ฟิทช์เรทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และยังได้รับการค้ำประกันหุ้นกู้จาก Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทาง CGIF ค้ำประกัน MTN Programme เพี่อเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุนให้ผู้ออกหุ้นกู้ และสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทย จุดนี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือจากนักลงทุน

พิธีลงนามหุ้นกู้ JWD

 

ล่าสุดได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันที่แสดงความต้องการจองซื้อเกินกว่าจำนวนที่จัดสรรไว้ประมาณ 2 เท่า นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนออกหุ้นกู้มีหลักประกันในอนาคตภายใต้ MTN Programme ดังกล่าวอีก 1,200 ล้านบาท ซึ่งได้รับการค้ำประกันหุ้นกู้จาก CGIF เช่นเดียวกัน

 

 “เราเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไม่กี่รายที่ได้รับการค้ำประกันหุ้นกู้โดย CGIF เพราะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการพัฒนา Infrastructure (โครงสร้างพื้นฐาน)ในไทย การให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) ประกอบกับเราได้คะแนน CG ระดับ 5 ดาว ติดต่อกันช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่ง CGIF ใช้เวลาราว 1 ปีในการพิจารณาคุณสมบัติและว่าจ้างที่ปรึกษาร่วมประเมิน ส่งผลให้หุ้นกู้ครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับเครดิตเรตติ้งที่ดีและมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้น” นายชวนินทร์กล่าว

 

 นางสาว ซุน กุ้ยยิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ CGIF กล่าวว่า เราภูมิใจที่ได้สนับสนุน JWD ซึ่งประกอบธุรกิจอยู่ในภาคส่วนสำคัญต่อทั้งไทยและอาเซียน โดย JWD ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วถึงความแข็งแกร่งขององค์กรท่ามกลางสภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19 หุ้นกู้อายุ 5 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 2.1% นี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของ CGIF ต่อตลาดทุนและยังช่วยให้ JWD มีต้นทุนทางการเงินที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมตลาดทุนไทยซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดหลักสำคัญในภูมิภาคนี้อีกด้วย

ซุน กุ้ยยิง

 

นายอดิศร สิงห์สัจจะ ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำในการระดมทุนในกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนามและไทย (CLMVT) ในฐานะที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันของ JWD กล่าวว่า JWD เป็นลูกค้าสัญชาติไทยรายแรกของ ทวินไพน์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก CGIF ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งโดยความร่วมมือของประเทศสมาชิก ASEAN+3 ส่งผลให้ JWD มีต้นทุนทางการเงินจากการระดมทุนลดลง และออกหุ้นกู้ที่มีอายุนานขึ้น  เพิ่มศักยภาพในการระดมทุนเพื่อนำมาใช้ขยายธุรกิจได้ต่อเนื่อง

อดิศร สิงห์สัจจะ

 

“CGIF กำหนดเงื่อนไขให้ JWD ต้องจัดทำระบบและการบริหารจัดการด้านสังคมและ Environmental Social Management and System (ESMS) เช่น การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงาน แรงงาน สังคม ฯลฯ ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในประเทศไทย ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เข้าเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) พร้อมทั้งแต่งตั้ง ESMS Manager เพื่อนำระบบมาปรับใช้กับบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพตามแผนงานที่วางไว้ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่เริ่มต้นเซ็นสัญญากับ CGIF”นายอดิศรกล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

JWD เปิดบริการห้องเย็นปกติ

JWD เข้มมาตรการป้องกันโควิดสร้างเชื่อมั่นลูกค้า

JWD เข้มป้องกันโควิดฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวีในอาคาร 

JWD เปิดยุทธศาสตร์ครบรอบ 40 ปี ขยายโลจิสติกส์บุกตลาดจีน-ไต้หวัน

แท็กที่เกี่ยวข้อง