GLOCON ปัดเอี่ยวปั่นหุ้น KIAT ยันร่วมมือก.ล.ต.หาแนวทางจ่ายค่าปรับ

22 มี.ค. 2564 เวลา 5:32 น. 623

ผู้บริหาร"บมจ.โกลบอล คอนซูเมอร์" ปัดเอี่ยวซื้อขายหุ้น KIAT แจงคนละชุดกับบอร์ดบริหารชุดเดิมที่ดำเนินการ พร้อมให้ความร่วมมือก.ล.ต.ถึงแนวทางชำระค่าปรับ


นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร บมจ.โกลบอล คอนซูเมอร์ (GLOCON) ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับกรณีที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 13 รายกรณีสร้างราคาหุ้น KIAT กล่าวคือ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษบุคคล จำนวน 13 ราย กรณีร่วมกันสร้างราคาหุ้น บมจ.เกียรติธนา ขนส่ง (KIAT) ระหว่างวันที่ 4-22 ธ.ค.57 ซึ่งจำนวนดังกล่าวมีรายชื่อของนายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย อดีตผู้บริหาร และ บมจ.นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) ที่เป็นชื่อเดิมของบริษัท โดย ก.ล.ต.ได้ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับบริษัท กำหนดให้ชำระค่าปรับทางแพ่งเป็นเงิน จำนวน 23,295,000 บาท

บริษัทชี้แจงว่าการซื้อขายหุ้น KIAT ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นการดำเนินการในช่วงทีมผู้บริหารและกรรมการชุดเดิม ซึ่งมีนายสุรพงษ์ เป็นกรรมการผู้จัดการและเป็นผู้มีอำนาจซื้อขายหุ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยทีมผู้บริหารและกรรมการชุดปัจจุบัน เป็นคนละชุดกับทีมบริหารและกรรมการในช่วงเวลาดังกล่าว และมิได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการซื้อขายหุ้น KIAT

แต่หลังจากที่ทีมผู้บริหารและกรรมการชุดใหม่ ได้เข้าบริหารงานของบริษัท ทีมผู้บริหารและกรรมการชุดใหม่ทุกท่านได้ตระหนักถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีนโยบายที่จะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการมุ่งดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทเพียงเท่านั้น และได้ยกเลิกนโยบายการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไปแล้ว          

อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นนั้น ทีมผู้บริหารและกรรมการชุดใหม่ รับทราบมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ก.ล.ต. กล่าวโทษแก่บริษัท และพร้อมจะให้ความร่วมมือกับ ก.ล.ต. อย่างดียิ่ง โดยทีมผู้บริหารและกรรมการชุดใหม่จะเข้าหารือกับ ก.ล.ต. ถึงแนวทางและวิธีการชำระค่าปรับตามมาตราลงโทษทางแพ่ง พร้อมกันนี้ทีมผู้บริหารและกรรมการชุดใหม่ จะดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำรายการซื้อขายหุ้นดังกล่าว และหารือกันเกี่ยวกับประเด็นการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ก.ล.ต.เชือด ก๊วนปั่นหุ้น "เกียรติธนา ขนส่ง"

"มานะ" อัด รัฐบาล ปมตั้งคนมีคดีปั่นหุ้น นั่ง ข้าราชการการเมือง

แท็กที่เกี่ยวข้อง