DOD แจงเหตุถูกยึดใบนำเข้าเมล็ดกัญชง

19 มี.ค. 2564 เวลา 10:31 น. 300

DOD แจงตลท. อย.ยึดใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดกัญชง เมื่อ 17 มี.ค. โดยไม่แจ้งสาเหตุ หลังจากได้รับอนุญาตจริงวันที่ 8 มี.ค.64

นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง กรรมการ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค  จำกัด(มหาชน) หรือ DOD ชี้แจงข้อสอบถามจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เรื่องใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธ์กัญชงว่า บริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ DOD มีคุณสมบัติในการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กำหนด และได้ยื่นขออนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง กับสำนักงาน อย. จนได้รับอนุญาตให้บริษัทนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง 


ทั้งนี้ บริษัทได้รับใบอนุญาตฉบับจริงในวันที่ วันที่ 8 มีนาคม 2564 โดยใบอนุญาตลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และหลังจากน้ันในวันที่ 17 มีนาคม 2564 สำนักงาน อย.ได้เรียกคืนใบอนุญาตดังกล่าว โดยไม่แจ้งสาเหตุ


สำหรับความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น DOD หลังจากแจ้งการถูกยึดในอนุญาตต่อตลท.พบว่า เปิดตลาดภาคบ่ายวันที่ 19 มี.ค. 2564 ปรับลดลง 0.60 บาท มาอยู่ที่ระดับ 14.60 บาท หรือลดลง 3.95% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 592.99 ล้านบาท ก่อนจะปิดการซื้อขายที่ระดับ 14.90 บาท ลดลง 0.30 บาทหรือ 1.97% ด้วยมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 1,547,17 ล้านบาท 

ขณะเดียวกันยังทำให้ที่ราคาหุ้นที่เป็นพันธมิตรในการวิจัยและผลิตเกี่ยวกับกัญชงปรับลดลงถ้วนหน้า เพราะการถูกเรียกคืนใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดกัญชง ซึ่งถือเป็นต้นน้ำ ในการพัฒนาและวิจัย รวมถึงดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกัญชง จะส่งผลกระทบต่อแผนการผลิตกลางน้ำ และปลายน้ำให้เกิดความล่าช้าตามไปด้วยหรือไม่ 

 

ไม่ว่าจะเป็นบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ BEAUTY อยู่ที่ระดับ 1.81 บาท ปรับตัวลดลง 0.06 บาท หรือ 3.21% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 69.18 ล้านบาท ก่อนจะปิดการซื้อขายที่ 1.79 บาท ลดลง 0.08 บาทหรือ 4.28% ด้วยมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 169.54 ล้านบาท ,บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KISS อยู่ที่ระดับ 15.70 บาท ปรับตัวลดลง 0.80  บาท หรือ 4.85% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 173.04 ล้านบาทก่อนจะปิดการซื้อขายที่ 16.50 บาทเท่ากับวันก่อน ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ 304.69 ล้านบาท 
 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO อยู่ที่ระดับ 11.90 บาท ปรับตัวลดลง 0.03  บาท หรือ 2.46% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 91.60  ล้านบาท ก่อนจะปิดการซื้อขายที่ 12.10 บาทลดลง 0.10 บาท หรือ 0.82% ด้วยมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 163.75 ล้านบาท ,บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN อยู่ที่ระดับ  11.10 บาท ปรับตัวลดลง 0.40  บาท หรือ 3.48% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 425.36 ล้านบาทก่อนจะปิดการซื้อขายที่ 11.20 บาท ลดลง 0.30 บาทหรือ 2.61% ด้วยมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 635.55 ล้านบาท 

 

และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAMMY อยู่ที่ระดับ 10 บาท ปรับตัวลดลง 0.20  บาท หรือ 1.96% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 0.25 ล้านบาทก่อนจะปิดการซื้อขายที่ 10.10 บาท ลดลง 0.10 บาทหรือ 0.98% มูลค่าการซื้อขายรวม 318.37 ล้านบาท 

ทั้งนี้ BEAUTY ได้ร่วมมือกับ DOD ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จ (Finished Product) ตลอดจนดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกัญชง เพื่อให้ BEAUTY นำเอาผลิตภัณฑ์สำเร็จ (Finished Product) ซึ่งก่อนหน้านี้คาดการณ์ว่าจะสามารถออกจำหน่ายสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ภายในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564

 

ส่วน KISS ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ DOD โดย KISS จะเป็นผู้ว่าจ้าง DOD ในการวิจัยและพัฒนาตลอดจนถึงการผลิต ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชง ให้แก่บริษัทร่วมทุนของบริษัทฯและบริษัท โอ ช้อปปิ้ง จำกัด เพื่อจำหน่ายและทำการตลาด โดยข้อบันทึกตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ภายในระยะเวลา 1 ปี 

 

ขณะที่ CHAYO ได้เซ็น MOU กับ DOD ร่วมมือในการจัดหาเมล็ดพันธุ์กัญชง การเพาะปลูก และรับซื้อกัญชง รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จ (Finished Product) ร่วมกันเพื่อนำไปสู่การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สำเร็จออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ   

 

ส่วน JKN ได้เซ็น MOU กับ DOD เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชง ทำให้ JKN มีโอกาสอยู่ในกลุ่ม First mover ของผลิตภัณฑ์ผสมกัญชง และ KISS ได้ผนึกพันธมิตรทางธุรกิจทั้ง GMM O Shopping บริษัทในเครือ GRAMMY และ DOD ร่วมมือลุยออกผลิตภัณฑ์จากกัญชง ทั้งกลุ่มบำรุงผิวและกลุ่มเสริมอาหาร

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

แท็กที่เกี่ยวข้อง