1 ก.พ. เช็กเลย! ธอส.เปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนรับมาตรการตัดต้น -ตัดดอก

29 ม.ค. 2564 เวลา 0:00 น. 154

ลูกค้าธอส.ที่ไม่เคยขอรับมาตรการช่วยเหลือโควิด และต้องการร่วม"โครงการธอส. รวมไทย สร้างชาติ ปี 2564" เตรียมพร้อมวันที่ 1 ก.พ.เปิดลงทะเบียนผ่านแอปGHB ALL

หลังจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.ได้จัดทำมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 (COVID-19) ระลอกใหม่ตามนโยบายของกระทรวงการคลังผ่าน “โครงการ ธอส. รวมไทย สร้างชาติ ปี 2564” 

 

มาตรการช่วยเหลือจากธอส.ลดผลกระทบจากโควิด-19

 

โดยมีมาตรการออกมาด้วยกัน 4 มาตรการ ได้แก่ มาตรการที่ 9,10,11,12 (ดังภาพประกอบ) ซึ่งในมาตรการที่ 9,10,12 ได้เปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปแล้ว แต่สำหรับมาตรการที่ 11 นั้นจะทำการเปิดลงทะเบียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22.00 น.


สำหรับมาตรการที่ 11 นั้น คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครนั้นประกอบไปด้วย


-ต้องเป็นลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส.


 -มีสถานะบัญชีปกติ และไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้


-สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อลดเงินงวดผ่อนชำระ (เงินงวดที่ชำระจะตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย)


- เป็นระยะเวลา 6 เดือน (กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2564)  
 

 

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ต้องการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการระยะแรก ต้องอัพโหลดหลักฐานยืนยันว่ามีผลกระทบทางรายได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่น GHB ALL ให้ธนาคารพิจารณา เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ภาพถ่าย หรือสเตทเมนต์(Statement) เป็นต้น


หากลูกค้ามีข้อสงสัย สามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000และ Facebook  Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง