JWD เปิดบริการห้องเย็นปกติ

21 ธ.ค. 2563 เวลา 5:27 น. 196

JWD เผยวางมาตรการเข้มงวดดูแลพนักงานและให้ความมั่นใจแก่คู่ค้า รับมือไวรัสโควิด-19 ระบาดรอบใหม่ ส่วนคลังสินค้าห้องเย็นของบริษัทในจ.สมุทรสาครยังเปิดดำเนินการตามปกติภายใต้การป้องกันและคัดกรองที่รัดกุม พร้อมเตรียมปรับแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบายภาครัฐ

นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดีอินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (JWD) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจให้บริการคลังสินค้าห้องเย็นในเครือ JWD Group บริษัทได้ดำเนินการออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อดูแลความปลอดภัยของพนักงานและให้ความมั่นใจแก่คู่ค้ารวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย นอกเหนือจากมาตรการเฝ้าระวังและมาตรการด้านสุขอนามัยที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ ได้จัดทำมาตรการ 8 ข้อ เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อาทิ การตรวจสอบข้อมูลพนักงาน การควบคุมการเดินทางของพนักงาน การกำหนดให้พนักงานต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อมีอาการไข้หรือเจ็บป่วยหรืออยู่ใกล้ชิดผู้มีอาการดังกล่าว การควบคุมการติดต่อของบุคคลภายนอก และการพ่นฆ่าเชื้อในรถขนส่ง

 

ขณะเดียวกัน บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด ยังคงเปิดดำเนินการคลังสินค้าห้องเย็นตามปกติภายใต้การป้องกันและคัดกรองอย่างรัดกุม โดยมีการติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมและพิจารณาการปรับแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบายของภาครัฐอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามหากเกิดการชะลอตัวของการผลิต การบริโภค และการค้าขายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เบื้องต้นประเมินว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็นของบริษัท ทั้งนี้ คาดว่าในช่วงที่มีมาตรการล็อกดาวน์จะส่งผลเชิงบวกต่อความต้องการจัดเก็บสินค้าแช่เย็นและแช่แข็ง ซึ่งเคยเกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบาลประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ครั้งแรก

 

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบล่าสุด บริษัทได้กำชับการใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมภายในสำนักงานอย่างเคร่งครัด เช่น ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบประชุมผ่าน VDO Conference สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานที่ทำงาน งดการสังสรรค์ โดยบริษัทฯ พร้อมให้ความร่วมมือเพื่อร่วมสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้” นายชวนินทร์ กล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง