svasdssvasds

ก.ล.ต.สั่ง 2 นักลงทุนจ่าย 8.5 แสนบาท กรณีอินไซด์หุ้น GLOBAL

22 มิ.ย. 2563 เวลา 10:50 น. 2.5k

ก.ล.ต.เผย ศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลแพ่ง สั่งปรับนักลงทุน 8.56 แสนล้านบาท กรณีอาศัยข้อมูลภายในซื้อหุ้น GLOBAL

ก.ล.ต.เผยศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษา ยืนตามคำพิพากษาศาลแพ่ง กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 2 รายคือนายสุรศักดิ์ จันโทริ และนายเอกกมล จันโทริ กรณีอาศัย ข้อมูลภายใน ซื้อหุ้นบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL) โดยให้นายสุรศักดิ์ ชำระเงิน 522,500 บาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปีของผลประโยชน์ที่นายสุรศักดิ์พึงได้รับจากการกระทำความผิด นับแต่วันฟ้อง ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้นายเอกกมล ชำระเงิน 333,333.33 บาท เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง(ค.ม.พ.) มีมติให้นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับนายสุรศักดิ์และนายเอกกมล กรณีบุคคลทั้งสองซื้อหุ้น GLOBAL เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 โดยอาศัยข้อมูลภายใน แต่นายสุรศักดิ์และนายเอกกมลไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว 
 

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องคดีนายสุรศักดิ์และนายเอกกมลต่อศาลแพ่ง ตามที่ ก.ล.ต. ส่งเรื่องเพื่อขอให้ศาลกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งกับนายสุรศักดิ์และนายเอกกมล เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ. 1060/2561 ระหว่าง ก.ล.ต. โจทก์ นายสุรศักดิ์ จำเลยที่ 1 และนายเอกกมล จำเลยที่ 2

 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ พ.899/2562 ให้นายสุรศักดิ์ ชำระเงิน 522,500 บาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปีของเงิน 22,500 บาท นับตั้งแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้นายเอกกมล ชำระเงิน 333,333.33 บาท เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลแพ่ง(หมายเลขคดีดำ 2374/2562 หมายเลขคดีแดง 6984/2563) ซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

 

นางสาว รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า คดีนี้เป็นกรณีการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ดำเนินคดีโดยใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง ขึ้นสู่ศาลแพ่ง และศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดเป็นคดีแรก โดยระยะเวลาตั้งแต่ที่พนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาลจนถึงวันที่ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาใช้เวลารวม 2 ปี 3 เดือน ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่รวดเร็ว และหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ก.ล.ต. จะดำเนินการบังคับคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ก.ล.ต.สั่ง 2 นักลงทุนจ่าย 8.5 แสนบาท กรณีอินไซด์หุ้น GLOBAL
 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด